POZIV na dijalog o kvalitetnom obrazovanju u Novom Travniku

258

Obrazovna dijaloška platforma za učesnike iz različitih društvenih sektora sa teritorije opštine Novi Travnik biće održana sutra, 31.10.2019. godine u sali restorana Venecija od 10:00 časova do 14:00 časova.

Cilj ove platforme je da učesnici aktivno učestvuju u dijalogu, da se čuju njihova mišljenja i stavovi, te da razumiju koncept i značaj kvalitetnog obrazovanja. Naglasak je i na važnosti međunarodnih istraživanja, a cilj je i da učesnici prenesu dobijene informacije ciljanim grupama i pojedincima u lokalnoj zajednici.

 

Učesnicima će predavanja održati prof. dr Dženana Husremović, doktor psiholoških nauka, vanredna profesorica, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, dr Radmila Rangelov Jusović, doktor pedagoških nauka, Centar za obrazovne inicijative Step by Step, izvršna direktorica i Lejla Hadžimešić, konsultantica za UNICEF BiH.

 

Obrazovna dijaloška platforma u opštini Novi Travnik se realizuje zajedno sa opštinskom upravom, koja je partner na projektu.  Osim Novog Travnika, obrazovne dijaloške platforme će još biti organizovane i u Banjaluci, Trebinju, Istočnom Novom Sarajevu i Sarajevu, a već su realizovane u Bugojnu, Doboju, Bijeljini, Travniku i Tuzli.

 

Obrazovna dijaloška platforma sa realizuje u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekt „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF) te sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške.

 

Kontakt za više informacija:

Dijana Pejić,

izvršna direktorica Genesis Project-a

065 527 794