POTPISANO: Zaposleni u institucijama BiH dobit će 300 KM regresa u narednoj godini

136
Zaposlenim u institucijama BiH u narednoj godini bit će isplaćeno 300 KM regresa za godišnji odmor.
Odluku  kojom se utvrđuje pravo zaposlenih u institucijama BiH na regres u narednoj godini i njegova visina potpisao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

U odluci je navedeno da se obračun i isplata regresa za godišnji odmor za zaposlene u institucijama BiH za 2020. godinu vrši u skladu s odredbama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na regres za godišnji odmor u ovim institucijama.

Za realizaciju odluke zadužene su institucije BiH i Ministarstvo financija i trezora, a ona je stupila na snagu jučer, odnosno sa danom objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

Klix.ba