Policijska akademija 2013.

19

Obavještavamo kandidate prijavljene na raspisani oglas MUP-a ŽSB objavljenog 21.08.2013 godine sredstvima informiranja prema dolje sačinjenoj listi, a koji su položili Test općeg znanja i Pisani rad da mogu pristupiti daljem testiranju za školovanje na Policijskoj akademiji FMUP-a za početni čin policajac i to testiranju fizičke/tjelesne sposobnosti.

-- Oglas ---

Članom 7. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih službenika (Sl.novine ŽSB broj11/13) pobrojani su svi testovi fizičke sposobnosti. Kandidati sa spiska pozivaju se za dan srijeda 20.11.2013 godine u 09:00 sati u prostorije Kasarna Travnik i to radi obavljanja mjerenja morfološkog statusa (visina i težina) te nakon toga kandidati koji prođu morfološki status nastavljaju Kuperov test trčanja. O terminu i mjestu polaganja ostalih testova fizičke spremnosti (sklekovi, skok u dalj, podizanje trupa i koverta test) kandidati će biti obavješteni na dan gore navedenog testiranja. Za potrebe testiranja fizičke spremnosti kandidati će ponijeti sportsku opremu (trenerka, patike) i sa sobom su dužni ponijeti ličnu kartu.