Pola godine asfaltiranja manje od 500m puta i satirični prometni znakovi

39

Stanovnicima Viteza i Travnika koji koriste regionalni put R-440 Stara Bila Mehurići poznato je da tijek obnove radova traje već mjesecima.

Obnova puta odnosi se na dionicu koja prolazi kroz naselje Zabilje kod Viteza, zaseok Ograde.

Radovi su započeli prije više od pola godine, a radi se o dionici dugoj manje od 500m. Stanovnici nestrpljivo čekaju realizaciju projekta, obzirom da je stara asfaltna podloga odavno već skinuta i da prašina i druge čestice predstavljaju probleme, kako za objekte tako i za nasade koji su u blizini kuća (voće, povrće i sl.). 

Ono što je također uočljivo, donekle i smiješno nestrpljivim vozačima jest i neodgovarajući način obilježavanja radova na putu što se vidi i na fotografijama našeg čitatelja.

zabiljeput2