Osigurana sredstva za izgradnju kanalizacije u Bučićima

92

U

četvrtak je u Travniku održana 61. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona.

Ministri su, među ostalim, donijeli odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede, točnije za izgradnju kanalizacije u Mjesnoj zajednici Bučići.

Za realizaciju projekta odlukom se izdvaja iznos od 48.849,84 KM i bit će doznačen najpovoljnije ponuđaču, u ovom slučaju radi se o poduzeću “Ganik IDA” d.o.o. Vitez. Kako se doznaje, sredstva za izradu projektne dokumentacije svojim angažmanom putem Vlade SBK-a osigurao je Anto Lozančić – zastupnik u Saboru.

Na sjednici su odobrena i sredstva za dvije Novotravničke škole. Naime, donesena je Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju dijela krova i poda u dvije učionice u osnovnoj školi “Musa Čazim Čatić”, Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.991,34 KM. Sredstva će se doznačiti najpovoljnijim ponuđačima: “Limo-Mar” d.o.o. Novi Travnik – 1.700,60 KM i “Pam Color” d.o.o. Vitez – 5.290,74 KM.

Za zamjenu podova u O.Š. “Fra Marijan Šunjić” Novi Travnik izdvaja se iznos od 5.999,87 KM, a sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču “Sigma-SK” d.o.o. Zenica.