Općina Travnik dobila efikasniju upravu: Građani mogu brže i lakše do dozvola, a smanjene su i takse

105

Uspješnom realizacijom ključnog dijela Projekta Općina Travnik dobila je efikasniju i efektivniju upravu, što se ogleda kroz pojeftinjenje procesa rada smanjenjem administrativnih taksi.

Na ovaj način Općina će vratiti lokalnoj zajednici oko 710.000,00 KM godišnje, koje se potencijalno mogu reinvestirati, što implicira da su indirektne koristi za zajednicu mnogostruko veće. S druge strane, stranke će u prosjeku za 55 posto kraće vrijeme dobivati odgovore administracije, a ostvarena je i prosječna ušteda po jednom zahtjevu u iznosu od 16,28 KM.

Poseban poticaj uspostavljanju novih gospodarskih subjekata ogleda se kroz smanjenje takse za registraciju obrtničke djelatnosti za 80 posto, a na ovaj način Općina Travnik želi iskazati poseban interes i podršku novim poduzetnicima.

Uštede u novcu i vremenu proističu iz eliminacije dokumenata ili njihovog pribavljanja po službenoj dužnosti, promjene forme dokumenata, ukidanja ili smanjenja administrativnih taksi te skraćenja vremena potrebnog za kompletiranje i rješavanje potpunog zahtjeva investitora. Ostvareni rezultati jasni su indikatori uspješnosti provedenih reformi na polju podizanja efektivnosti rada općinske administracije.

Važan rezultat reforme uprave provedene Projektom LIFE je i Elektronski registar Općine Travnik, putem kojeg građani i gospodarstvenici, ali i svi oni koji žele poslovati u ovoj općini, brzo i lako, na jednom mjestu, mogu saznati kojem općinskom tijelu trebaju podnijeti željeni zahtjev, koju dokumentaciju trebaju priložiti, te koliko će postupak koštati i u kojem roku će biti riješen. E-registar omogućuje preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, što također pojednostavljuje i ubrzava cjelokupan proces interakcije općinskih službi, gospodarstva i građana ove općine, a dostupan je svakog dana od 0 do 24 sata na službenoj web stranici Općine https://www.opcinatravnik.com.ba.

Također, Općina Travnik danas ima unaprijeđen sustav servisiranja investitora po principu “sve na jednom mjestu”, a jedan od najvažnijih alata informiranja investitora o potencijalnim prilikama je svakako i Investicijski profil Općine Travnik koji sublimira sve informacije potrebne investitorima, uključujući i konkretne lokacije, njihove potencijale i konkurentske prednosti te kakvu podršku investitor može očekivati u procesu realizacije investicije. Projektom LIFE uspostavljen je i podržan rad Privrednog savjeta Općine Travnik putem kojeg su lokalni gospodarstvenici institucionalno uključeni u dijalog sa općinskom administracijom te aktivno sudjeluju u procesu kreiranja rješenja za unapređenje poslovnog okruženja u svojoj općini.

Pored toga, sklapanjem sporazuma s javnim institucijama i komunalnim poduzećima Općina Travnik je stvorila uvjete za značajno pojednostavljenje procesa izdavanja građevinskih dozvola te uvela jednošalterski sustav poslovanja u sektoru urbanizma i gradnje. Realizacijom ove aktivnosti Projekta LIFE, građani i gospodarstvenici Travnika sada ne moraju odlaziti na devet različitih adresa da bi sakupili 13 suglasnosti u cilju dobivanja građevinske dozvole, jer sada osobno trebaju posjetiti samo četiri institucije da bi pribavili ukupno osam dokumenata, a sve ostalo će Općina pribavljati u njihovo ime po službenoj dužnosti i podnesenom zahtjevu.

U cilju jačanja transparentnosti prema investitorima, od danas, na službenoj internet stranici Općine Travnik dostupna je i ažurna lista općinskih poticaja, koja omogućuje pravovremeno informiranje i ravnopravnu utakmicu između svih gospodarskih subjekata u ovoj općini, što je značajan iskorak u unapređenju transparentnosti i pravne sigurnosti u radu općinske administracije.

Općina Travnik je u prosincu 2016. godine pristupila Projektu privlačenja investicija i unaprjeđenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE.