Općina Novi Travnik namjerava uvesti više reda u rad ugostiteljskih objekata

26

-- Oglas ---

Građanstvo općine Novi Travnik obaviješteno je putem službene web stranice Općine da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata u periodu od 01.11. do 31.05. u vremenu od 06,00 do 23 sata a izuzetno se može produžiti isključivo uz rješenje nadležne općinske službe.

Da bi se bilo kom ugostiteljskom subjektu odobrio rad nakon 23 sata potrebno je prethodno pribaviti pismeno mišljenje izdano od nadležne policijske uprave ili stanice. Trenutno u gradu nema ugostiteljskih objekata koji imaju produženo radno vrijeme.

Općina Novi Travnik, po pribavljanju pouzdanih informacija da se određeni broj ugostiteljskih subjekata ne pridržava navedenog, pokrenula je kod MUP-a i Kantonalne tržišne inspekcije aktivnosti koje imaju za cilj uvesti više reda u rad ugostiteljskih subjekata stoji u priopćenju koje potpisuje načelnik Općine Novi Travnik.