Održana 65. sjednica Vlade ŽSB

25

Vlada ŽSB je usvojila zapisnik sa 64. redovne sjednice Vlade ŽSB.

-- Oglas ---

Data je suglasnost na Program o raspodjeli sredstava iz Proračuna ŽSB za 2014.godinu parlamentarnim strankama i grupama.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada ŽSB je donijela Odluku o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju metalične mineralne sirovine antimona na lokalitetu „Čemernica“ općina Fojnica, koncesija se dodjeljuje privrednom društvu “Miličević” d.o.o. Kreševo.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za pedagoški zavod, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva se raspoređuju temeljem Sporazuma o projektu stručno-pedagoške suradnje i korištenja usluga Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju visokog školstva i institucija obrazovanja između Vlade ŽSB i Sveučilišta u Mostaru, za izvršenje obaveza ovog ugovora isplatit će se iznos od 580.000,00 KM.

Služba za zajedničke poslove organa uprave je predložila, a Vlada SBK dala suglasnost na Memorandum o razumijevanju između razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade ŽSB.

Vlada ŽSB je razmatrala i dala načelnu suglasnost na Sporazum o podjeli troškova UNDP-a i ŽSB, a koji se odnosi na institucionisanje upravljanja energijom i razvoju Akcionih planova za energetsku efikasnost.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost Komisiji na javne nabavke roba i usluga za potrebe osnovnih škola da pokrene proceduru rekonstrukcije krova sportske dvorane u OŠ „Kiseljak“ Kiseljak, u vrijednosti od cca 41.500,00 KM.

Vlada ŽSB je usvojila izvještaje o radu inspektora za mjesec decembar 2013.godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju informaciju o preispitivanju Odluke o utvrđivanju cijene smještaja u Zavodu „Drin“ Fojnica.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost na raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje.