Održana 63. sjednica Vlade ŽSB

29

Sjednica je održana 27. prosinca u Travniku. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada ŽSB je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o uvjetima i načinu korištenja godišenjeg odmora za državne službenike i namještenike u županijskim tijelima državne službe.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB za 2013. godinu za poticaje poljoprivredi u 2013. godini, odlukom se izdvaja iznos od 42.740,00 KM radi za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja – biljna proizvodnja u 2013.godini,
– Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2013.godini na epizootiološkom području ŽSB iz Proračuna ŽSB za 2013.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 94.589,39 KM.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je donijela slijedeće:
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2013.godinu, odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 3.000.00,00 KM,
– Suglasnost za potpisivanje aneksa ugovora za prijevoz učenika osnovnog obrazovanja ŽSB za II polugodište nastavne 2013./2014. godine, na području općine Travnik,
– Suglasnost da osnovne škole u općinama: Donji Vakuf, Gornji Vakuf – Uskoplje, Fojnica i Kreševo obave procedure Konkuretskog postupka za prijevoz učenika osnovnog obrazovanja u ŽSB za II polugodište nastavne 2013/2014.godine,
– Suglasnost na potpisivanje aneksa ugovora za prijevoz učenika osnovnog obrazovanja ŽSB za II polugodište nastavne 2013./2014. godine između općina Busovača, Vitez, Novi Travnik i Bugojno.

Vlada ŽSB je donijela Odluku o oslobađanju plaćanja Službenih novina ŽSB za sve županijske institucije vlasti i ustanove koje se financiraju iz proračuna ŽSB.

Županijska uprava za pitanja boraca je predložila, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u smrtnom slučaju branitelja i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 1.250,00 KM,
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za jednokratne novčane pomoći branitelja i članovima njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 900,00 KM,
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za liječenje branitelja i članova njihovih porodica, odlikom se izdvaja iznos od 2.050,00 KM,

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB je dala Suglasnost na potpisivanje Aneksa ugovora o adaptaciji prostorija Policijske ispostave Turbe.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Rješenje o imenovanju komisije za popisivanje sredstava i izvora sredstava Vlade ŽSB.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstava tekuće rezerve Vlade ŽSB za 2013.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinanciranje popravke, verifikaciju i stavljanju u funkciju Laboratorije za verifikaciju mjerila (baždarnica za vodomjerne instrumente), sredstava će se doznačiti Javnom Regionalnom uslužnom preduzeću „Vrbas“ d.o.o.