Održana 58.sjednica Vlade ŽSB

22

Sjednica je održana danas u Travniku, a na dnevnom nalašlo se 20 točaka.

-- Oglas ---

 

Na prijedlog Službe za zapošljavanje ŽSB, Vlada ŽSB je dala suglasnost na Financijski plan Službe za zapošljavanje za 2014.godinu.

Data je i suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB za 2013.godinu, na prijedlog istog.

Vlada ŽSB je na donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava Proračuna ŽSB za 2013. godinu parlamentarnim političkim strankama, za listopad 2013. godine.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o određivanju osnove za plaću za mjesec listopad 2013. godine, osnovica za obračun plaće za oktobar 2013. godine za sve zaposlenike u županijskim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM; osnovica za obračun plaće za listopad 2013. godine, za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 106,55 KM.

Na prijedlog istog ministarstva donesena je odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽSB za 2013. godinu, sa stavke „Prijenosi sredstava – podrška općini Dobretići“ za period listopad-prosinac 2013.godine, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Proračuna ŽSB na dan 31.12.2013. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje željeznih ruda na lokalitetu „Raževci“, općina Novi Travnik.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela Odluku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nabavku uniformi za novoprimljenih policijske službenike, na temelju konkuretskog zahtjeva najpovoljniji ponuđač je firma „ZENKO“ d.o.o. Zenica.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada ŽSB donijela Odluku o dodjeli ugovora te ovlastila direktora Službe za zajedničke poslove da zaključi ugovor sa odabranim dobavljačem za nabavku velikog kopir aparata za potrebe Vlade ŽSB, putem konkuretskog zahtjeva, najpovoljniji ponuđač je firma „NACIONAL“ d.o.o. Zenica.

Ista služba je predložila, a Vlada ŽSB donijela Odluku o dodjeli ugovora te ovlastila Direktora Službe za zajedničke poslove da zaključi ugovor sa odabranimm dobavljačem za pružanje usluga tiskanja Službenih novina za potrebe Vlade ŽSB, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču, firmi „OKO“ d.d. Sarajevo.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada primila k znanju Informaciju o stanju poljoprivede, vodoprivede i šumarstva na području SBK.

Vlada ŽSB je usvojila Izvještaje inspekcija za period 01.10. – 31.10.2013. godine, Ministarstva privrede, Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja, Ministarestva unutrašnih poslova, Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB primila k znanju Informaciju o financiranju osnovnih glazbenih/muzičkih škola na području ŽSB.
Data je i suglasnost načelniku općine Jajce za provođenje procedure javne nabavke i potpisivanja ugovora za prijevoz učenika osnovnih škola na relacijama: Šibenica – O.Š. „13.rujan“ Jajce (Donja škola – uvođenje II smjene) i G.Mile (Tabla) – O.Š. „13.rujan“ Jajce, metodom direktnog sporazuma, do okončanja procedure Javne nabavke koju provodi Ministarstavo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB je:
– Dala suglasnost na potpisivanje Sporazuma o partnerstvu između „HP“ d.o.o. Mostar i „JP BH POŠTA“ i Ministarstva unutrašnjih poslova radi provedbe Uputstva o preuzimanju putnih isprava putem punomoćnika i putem pošte koje je objavljeno u „SL.Glasniku BIH“ broj 79/13,
– Dala suglasnost za nabavku forenzičke opreme za potrebe krim policije MUP-a ŽSB,
– Dala suglasnost na potpisivanje Sporazuma o poslovnoj, naučnoj i stručnoj saradnji između Sveučillišta/Univerzitet Hercegovina, Fakultet za menadžment resursa – CKM Mostar i Ministarstva unutrašnjih poslova ŽSB,

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o dodjeli koncesije za istraživanje arhitektonsko – građevinskog kamena – gabra na lokalitetu „Staište“, općina Novi Travnik, koncesija se dodjeljuje privrednom društvu „MRAMOR-PROM“ d.o.o. Tešanj.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okolišta, povratka i stambenih poslova, Vlada ŽSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o dodjeli ugovora za izvođenje radova na regulaciji cijevnog propusta za ekološki minimum protoka vode u ulici 307.motor.brigade, općina Bugojno, direktnim sporazumom ugovor se dodjeljuje poduzeću SZR „DUVNJAK“ Bugojno,
– Odluka o dodjeli ugovora za nastavak i završetak radova na izgradnji primarnog voda na lokalitetu Krušćica, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor se dodjeljuje poduzeću „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora za izgradnju kanalizavcijske meže u području Gornja Mahala, općina Donji Vakuf, direktnim sporazumom ugovor se dodjeljuje poduzeću „GEKO GRADNJA“ d.o.o. Bugojno,