Održana 28. sjednica OV Fojnica

34

-- Oglas ---

Dvadeset osma sjednica Općinskog vijeća Fojnica je održana u četvrtak, 25.02.2016.godine. Na početku sjednice vijećnik HDZ-a Oroz Igor je položio svečanu zakletvu o prihvaćanju mandata vijećnika.

Na ovoj sjednici OV najviše se raspravljalo o Izvještaju o radu UO Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2015. godinu. Na kraju je umjesto Izvještaja usvojen Zaključak o vraćanju istog na doradu.

Plan rada i Financijski plan Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2016.godinu su usvojeni.

Nakon ove dvije točke vezane za Lječilište “Reumal” vijećnici su usvojili i niz drugih Odluka; Odluku o pristupanju izradi izmjene regulacionog plana dijela urbanog područja Fojnice, Odluku o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima i javnim poduzećima od interesa za Općinu Fojnica, Odluku o utvrđivanju tarife komunalnih taksi te Odluku o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Fojnice.

Također, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Protokol o obilježavanju Dana Općine Fojnica dok je Informacija o radu Policijske stanice Fojnica za 2015. godinu primljena k znanju.

Na kraju vijećnici su usvojili i Izvještaj o realizaciji Programa rada OV Fojnica za 2015. godinu.