Odbojkaški klub “Victory” uz pomoć Općine Novi Travnik uspješno sprovodi projekat „Promocija zdravih životnih stilova kroz zabavnu školu odbojke“

83

Odbojkaški klub „Victory“ Novi Travnik i Općina Novi Travnik uspješno sporovode projekat po LOD metodologiji. Klub je nakon potpisivanja Ugovora o financiranju i provedbi projekta „Promocija zdravih životnih stilova kroz zabavnu školu odbojke“ započeo realizaciju ciljeva koji su definirani u projektu.

U cilju stvaranja uslova za postizanje sveukupnog i specifičnih ciljeva projekta, Odbojkaški klub „Victory“ je realizirao  sljedeće aktivnosti i zadatke:

• Organizirani su redovni treninzi škole odbojke u sali i na otvorenim sportskim terenima. Postignut je dogovor o korištenju sportskih terena IC Novi Travnik subotom u terminu od 9.00 do 11.00 sati do završetka trajanja projekta. Uslijed loših vremenskih uvjeta neki treninzi se održavaju u sportskoj dvorani „Mješovite srednje škole“ Novi Travnik i Sportskoj dvorani Novi Travnik.

Veliki broj djevojčica se upisao u školu odbojke i redovno dolazi na treninge, među njima su djevojčice koje su članovi kluba, ali i druge zainteresirane djevojčice. Dogovoreno je i angažiranje odbojkaških trenera i instruktora iz drugih klubova koji će održavati neke treninge u zabavnoj školi odbojke.
• Izvršena je nabavka sportskih rekvizita i pomagala potrebnih za održavanje treninga škole odbojke (odbojkaška mreža, lopte za odbojku i kolica za lopte) što znatno doprinosi kvalitetnim treninzima.
• Izvršeno je dizajniranje i nabavka polovine planiranih reklamnih majica sa logom Općine Novi Travnik, logom Odbojkaškog kluba “Victory“ i natpisom „Zabavna škola odbojke“. Djevojčice ponosno nose majice posebno dizajnirane za potrebe projekta.
• Izvršeno je dizajniranje i izrada štampanog materijala (diplome, plakati i baneri) koji su poslužili za kvalitetnu promociju i prepoznavanje projekta.
• Realizirana su i teoretska predavanja o odbojci i sportskom načinu života. Predavanje je održao Salkica Edim, profesor demokracije i ljudskih prava s kojim je prethodno sklopljen Ugovor o djelu. Teme predavanja o zdravim životnim stilovima bile su: “Zdrava ishrana – osnova za pravilan fizički i duhovni razvoj djece”, „Fizičke aktivnosti – razvoj humanosti i sposobnosti, znanja i vještina”, „Zdravim životnim stilovima protiv upotrebe i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci”, „Razvoj životnih vještina – put ka nenasilnoj komunikaciji”.

Na spomenute teme održane su i četiri radionice na kojima su članovi kluba educirani o zdravim životnim stilovima. Za predavanja i radionice korišten je prostor „Mješovite srednje škole“ Novi Travnik.
• Počelo je i organiziranje promotivnih sati odbojke u osnovnim školama. Održana je prezentacija odbojke i edukacija djece o zdravom načinu života u OŠ „Safvet–beg Bašagić“ Novi Travnik uz promociju projekta „Promocija zdravih životnih stilova kroz zabavnu školu odbojke”. U toku je priprema za prezentaciju odbojke u još tri osnovne škole na području Općine Novi Travnik.
• Organizacija izleta na Pavlovicu za polaznike zabavne škole odbojke je aktivnost koja se  planira  realizirati u narednom periodu kako je planirano u projektu.
• Organizacija i realizacija završne manifestacije kroz turnir u mini odbojci za polaznike škole odbojke, učenike iz škola i goste polaznike škola odbojke iz drugih gradova BiH je aktivnost koja bi trebala biti  kruna projekta.