Objavljen program za mlade bez radnog iskustva u struci

27

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je objavio javni poziv za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013.

Zavod je za realizaciju ovog programa osigurao 8.600.000 KM i on će biti realiziran u suradnji s županijskim službama za zapošljavanje. Očekuje se da će Programom biti obuhvaćeno 2.400 osoba.

Direktor FZZZ-a Kenan Rešo ranije je rekao da je cilj Programa da mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u struci, dobi do 30 godina, te izuzetno do 35 godina – ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, bude omogućeno stručno osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju za koje su se školovale, te na taj način ojača njihova konkurentnost na tržištu rada.

FZZZ je javni poziv objavio putem sredstava informiranja i na svojoj internet stranici www.fzzz.ba, a ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih po županijama.

Poslodavac se za učešće u programu prijavljuje putem web stranice zavoda te u prijavu unosi svoje podatke i podatke o broju, stručnoj spremi i druge podatke o osobi koju namjerava zaposliti.

Korisnici programa su poslodavci registrirani u FBiH koji redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i oni koji imaju potpisan sporazum s Poreznom upravom FBiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa , kao i oni na koje se odnosi Zakon o financijskoj konsolidaciji, a koji su u stanju osigurati mentora u procesu osposobljavanja za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju mladih za koje su se školovali.

“Programom će se mjesečno sufinancirati ukupan iznos obaveznih doprinosa iz i na bruto plaću zaposlenika, s tim da maksimalni osnovni iznos sufinanciranja ne može biti veći od iznosa obaveznih doprinosa na prosječnu mjesečnu neto plaću u FBiH za 2012. godinu, koja prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku iznosi 829,92 KM. Osnovica za izračun iznosa sufinanciranja je bruto plaća zaposlenika koja se sastoji od doprinosa iz plaće, poreza na dohodak i neto plaće. Također, za naknadu troškova zaposlenika (prijevoz, ishrana) osigurava se dodatni iznos od 50 KM po osobi”, kazao je Rešo. (Fena)