Objavljen javni poziv za sudjelovanje u programu obilježavanja Dana općine Travnik

19

U tijeku su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik.

Načelnik Općine Travnik objavio je Javni poziv za sudjelovanje u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2019. godine.

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, gospodarski subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresirani, da daju prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 15. do 30. ožujka 2019. godine, na cijeloj teritoriji općine Travnik.

Stoga se pozivate, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete, kako bi smo te dane obilježili na način na koji to naša općina zaslužuje. Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj sudionika, kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresirani svoje prijedloge za sudjelovanje u programu mogu dostaviti do 31. ožujka, na adresu: Općina Travnik – kabinet načelnika, Konatur bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2019.g.“ ili e-mail adresu: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba, stoji u Javnom pozivu.

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacijskog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definiranja konačnog Programa.

Javni poziv – Dani općine 2019