Novih 36 kontejnera za razvrstavanje otpada u Kiseljaku

30

-- Oglas ---

S ciljem transparetnog odlaganja i upravljanja ambalažnim otpadom općina Kiseljak uvezana je u sustav s Ekopakom kojim je predviđeno uređenje površina za uspostavu novih eko-otoka i kontejnera.

Ovoga puta predstavnici Ekopaka dopremili su novih 36 kontejnera za razvrstavanje otpada.

‘’S novim kontejnerima pojačavamo kapacitet zelenih otoka na području općine gdje u konačnici očekujemo pokrivenost otocima 100%’’ kazao je direktor Javnog poduzeća ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Mladen Medić .

Ekopak je nedavno u Kiseljaku vršio edukaciju učenika osnovnih škola o pravilnom odlaganju otpada

Riječ je o prvom edukativnom projektu ovakve vrste u BiH, koji ima za cilj podizanje svijesti i odgovornosti kod djece o značaju odvojenog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže.
Ekopak je Općini Kiseljak uručio certifikat „Zelena točka“ koji je pokazatelj društvene odgovornosti općine koja brine o zaštiti okoliša i ambalažnom otpadu na pravilan način.