Organizator turnira je JP ORŠK doo Novi Travnik uz suorganizaciju udruga “Moja zemlja” Bučići i KŠD “Glavica” Rankovići, koji ističu da su pored turnira na kojem je predviđen nagradni fond u iznosu preko 7.000 KM planirana i druga događanja koja će obilježiti predblagdansko vrijeme u Novom Travniku