Novi Travnik: Jednokratna novčana naknada porodiljama

507

Na osnovu Statuta Općine Novi Travnik donesena je ODLUKA o utvrđivanju prava na jednokratnu novčanu naknadu porodiljama.
Odlukom se utvrđuje pravo na jednokratnu novčanu naknadu porodiljama koje imaju prebivalište na području općine novi Travnik u iznosu od 100,00 KM.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje svaka porodilja koja se porodi u toku 2018.godine i izvrši upis djeteta u matičnu knjigu rođenih za područje općine Novi Travnik.

Prilikom upisa rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih svaka porodilja će podnijeti zahtjev za naknadu, stoji u saopćenju Općine Novi Travnik.

Zahtjev se podnosi u Centru za usluge građanima Općine Novi Travnik, a isplata jednokratne novčane naknade porodiljama izvršit će se iz Budžeta Općine Novi Travnik u roku od 7 dana od dana upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih.

Za provođenje ove Odluke načelnik općine Novi Travnik Refik Lendo zadužio je Službu za opću upravu i društvene djelatnosti i Službu za finansije i budžet Općine Novi Travnik, a Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počet će se primjenjivati od 01. januara 2018.godine.