Novi programi Federalnog zavoda za zapošljavanje

25

-- Oglas ---

Na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje objavljeno je nekoliko programa i javnih poziva vezanih za zapošljavanje mladih bez radnog iskustva i samozapošljavanje kao i za subvencioniranje zapošljavanja navedenih kategorija.

Tu je i Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, a sve navedene aktivnosti dolaze kao pozitivna posljedica Uredbe o poticanju zapošljavanja koju je donijela Vlada Federacije.

Detaljne informacije mogu se preuzeti na www.fzzz.ba