Nove cijene telekomunikacijskih usluga od 1. siječnja 2014.

28

Telekom operateri u Bosni i Hercegovini uskladili su svoje cjenike s odredbama Pravilu o modelu rebalansa i nove cijene važit će od 1. siječnja 2014. godine. Regulatorna agencija za komunikacije nakon analize dala je suglasnost na izmjenu cjenika.

-- Oglas ---

Prema utvrđenim, novim cijenama telefonskih usluga na području BiH cijena mjesečne pretplate za fizičke osobe od 1. siječnja bit će veća za pet posto za korisnike BH Telecoma i iznosit će 10,30 KM, za Telekom Srpske 12,95 KM, što je poskupljenje od 18 posto, a za HT Mostar ostaje 13 KM.

Cijena pristupne takse u BH Telecomu iznosit će 30 KM, odnosno 25 posto će biti niža od postojeće, u Telekomu Srpske ostaje ista odnosno 29 KM, a u HT Mostar 30 KM, odnosno 25 posto niža u odnosu na postojeću cijenu.

Cijene mjesečne pretplate za pravna lica i socijalni paket ostaju nepromijenjene, kao i cijene mjesečne pretplate za posebni paket.

Kako saznaje FENA, cijena razgovora unutar fiksne mreže u BH Telecomu ostaje ista odnosno 0,033 KM/min, a korisnici će i dalje imati popust na cijenu u periodu slabog saobraćaja, u iznosu od 25 posto cijene u jakom saobraćaju za razgovore unutar fiksne mreže.

Cijena razgovora unutar fiksne mreže Telekoma Srpske i HT Mostar ostaje nepromijenjena.

Kod sva tri telekom operatera i u 2014. godini ostat će nepromijenjene cijene razgovora prema ostalim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini.

Neće se mijenjati ni cijene razgovora fiksne mreže prema vlastitoj mobilnoj mreži, tako da u BH Telecomu ostaje 0,18 KM/min, u Telekomu Srpske 0,19 KM/min, koliko košta i u HT Mostar.

Cijena razgovora iz vlastite mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži iznosi 0,19 KM/min. Telekom Srpske i HT Mostar izvršili su sniženje cijena za sve postpaid i prepaid tarifne modele gdje su postojeće cijene bile veće od utvrđene granične cijene.

Cijena međunarodnih razgovora za susjedne zemlje također ostaje nepromijenjena za sva tri telekom operatera, s tim što je u zonu susjednih zemalja u BH Telecomu svsrtana Slovenija (poziv 0,37 KM/min), a u Telekomu Srpske u zonu susjednih zemalja svrstane su Slovenija i Makedonija (cijena poziva 0,44 KM/min).

Cijene međunarodnih razgovora za ostale europske zemlje ostaju na nivou postojećih cijena u BH Telecomu i Telekomu Srpske, dok je u HT Mostar cijena razgovora prema europskm zemljama niža od trenutne i iznosit će 0,767KM/min.

Od 1. siječnja bit će niže cijene međunarodnih razgovora za vaneuropske zemlje. U BH Telecomu će iznosti 1,016 KM/min, što je za 12 posto niže od postojeće cijene, u Telekomu Srpske 0,70 KM/min (30 posto niže), a u HT mostar 1,016 što je za 12 posto niže u odnosu na postojeću cijenu.