Nalog s ciljem blagovremenog i kvalitetnog čišćenja snijega s prometnica na području općine Kreševo

28

Da bi se vršilo blagovremeno i kvalitetno čišćenje snijega s prometnica na području općine Kreševo u vremenu od 15.XI.2013. godine do kraja zimske sezone, a sukladno Odluci o komunalnom redu broj: 01-02-1762/09 od 16.XI.2009. godine i Odluci o reguliranju prometa u ulici Fra Grge Martića u zimskom periodu broj: 01-02-1633/06 od 20.XII.2006. godine, nalažem:

-- Oglas ---

 


– Obvezno izvršavanje Odluke o reguliranju prometa u ulici Fra Grge Martića u zimskom periodu, kojom je zabranjeno parkiranje i zadržavanje motornih vozila i motocikla duž ulice Fra Grge Martića u vremenu od 24,00 – 06,00 sati od 01.XII. do 01.III. naredne godine.
– Obvezno pridržavanje zabrane bacanja snijega iz dvorišta, ispred poslovnih i javnih objekata na ulice i nogostupe.
– Obvezno pridržavanje zabrane bacanja snijega s krovova kuća, poslovnih i javnih objekata na prometnice i javne površine.
– Obvezno pridržavanje zabrane o parkiranju vozila uz kolnike lokalnih cesta.
– Obvezno sječenje šiblja i grana koje ugrožavaju promet na parcelama uz lokalne ceste, kao i čišćenje kanala i propusta uz ceste tih parcela.
Građani koji ne budu poštovali ovaj nalog, bit će sankcionirani sukladno općinskoj Odluci o komunalnom redu i Odluci o reguliranju prometa u ulici Fra Grge Martića u zimskom periodu. Novčane kazne iznose od 50 – 300 KM.

Inspektorica za zaštitu okoliša, okalne putove i komunalne poslove
Milica Mišanović