Nakon edukacija u SBK-u poručeno: Stvorimo zdravo i sigurno odgojno-obrazovno okruženje za svu djecu!

95

okviru projekta „Sistemski pristup prevenciji nasilja i zlostavljanja djece u školama KSB/SBK“ kojeg financira FMON, a implementira Udruženje/Udruga „Osmijeh“ Novi Travnik u suradnji sa aktivom pedagoga (KŠC „Petar Barbarić“ Travnik, OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara-Novi Travnik i OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“Vodovod-Novi Travnik) i podršku Ministarstva obrazovanje SBK/KSB, realizirani su treninzi za članove Vijeća roditelja (prva godina realizacije projekta) na temu: „Prevencija vršnjačkog nasilja-uloga roditelja“.

Edukacija je realizirana kroz 3 jednodnevna treninga, a edukatori na ovim treninzima su bili certificirani pedagozi iz ove oblasti: Snježana Petraš, Saudin Beganović i Jasna Eminović. Treninzi su bili interaktivnog tipa uz maksimalno uključivanje sudionika kroz grupni i individualni rad. Edukaciju prošla 53 člana vijeća roditelja.
Ciljevi treninga su:
• Osvijetliti značaj adekvatnog roditeljskog reagiranja u slučaju pojave vršnjačkog nasilja;
• Shvatiti koliko su posljedice vršnjačkog zlostavljanja ozbiljne kako za onoga tko ga trpi, tako i za one koji se nasiljem koriste.
• Aktivnije uključivanje Vijeća roditelja na nivou škole u rješavanju ovog problema.
• Upoznavanje sa pojmovima NASILJA, ZLOSTAVLJANJA, VRŠNJAČKOG NASILJA/ BULLYING.
• Osnažiti roditelje za kvalitetno i miroljubivo rješavanje situacija vršnjačkog nasilja.
• Osvijetliti vrijednosti roditeljskog odgoja i povezanosti istog sa prevencijom vršnjačkog nasilja;
Članovi Vijeća roditelja u evaluacijama istaknuli da žele više ovakvih treninga za roditelje, nastavnike i djecu na ovu temu i da im je drago što škola radi na prevenciji ovog društvenog problema. Također, istaknuli su da Vijeća roditelja daju punu podršku realizaciji svih aktivnosti i da se nadaju nastavku ovog projekta i naredne godine uz jasnu poruku: „Stvorimo zdravo i sigurno odgojno-obrazovno okruženje za svu djecu!“.