Najnovija objava CIK-a: Pogledajte koliko je tko osvojio glasova za Sabor SBK

1056

Centralna izborna komisija u 16:40 objavila je najnovije rezultate za Sabor SBK.

Od prebrojana 283 od 345 biračkih mjesta SDA je i dalje vodeća, a prati je koalicija okuoljena oko HDZ-a.

Pogledajte trenutno stanje u Srednjebosanskom kantonu:

Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 LENDO TAHIR 1 11.309 39,76
2 MILANOVIĆ SEDŽAD 7 6.449 22,67
3 MUSA ŠIJAK MELISA 2 2.182 7,67
4 ŠEČIBOVIĆ AMIR 3 4.819 16,94
5 MRAKO AMER 4 3.112 10,94
6 TOLJA NEDŽADA 5 2.789 9,80
7 GRABUS MUHAREM 6 2.802 9,85
8 ČORBIĆ IRMA 8 3.192 11,22
9 SALIHAGIĆ ZIJADA 9 1.591 5,59
10 MUŠANOVIĆ ELVEDIN 10 4.122 14,49
11 ĐULOVIĆ ALDINA 11 1.701 5,98
12 ORMAN NEDŽAD 12 1.450 5,10
13 AGIĆ-HABIB SUBHA 13 3.301 11,60
14 HODŽIĆ ALAGA 14 3.416 12,01
15 OTUZBIR AIDA 15 1.797 6,32
16 MEHIĆ-ČEJVAN INDIRA 16 1.477 5,19
17 RUJANAC HARIS 17 2.076 7,30
18 SOFTIĆ VAHIDA 18 2.563 9,01
19 FEJZIĆ SAUDIN 19 1.476 5,19
20 SALKICA IBRAHIM 20 2.764 9,72
21 VITEŠKIĆ ŠEJLA 21 1.352 4,75
22 ZJAJO DENIS 22 1.452 5,10
23 BRKIĆ EDINA 23 1.519 5,34
24 MAŠIĆ ADIS 24 3.350 11,78
25 HRNJIĆ JASMIN 25 3.575 12,57
26 BATAK AMRA 26 1.116 3,92
27 TRAKO MUJO 27 2.128 7,48
28 ŽUŽIĆ MUBINA 28 1.116 3,92
29 MELIĆ FAHRUDIN 29 3.758 13,21
30 AŠČIĆ EMIR 30 1.431 5,03
31 BAJRIĆ ŠEFIKA 31 2.685 9,44
32 ZOLOTA ADNAN 32 3.053 10,73
33 DIZDAR ADMIRA 33 1.646 5,79
34 BAŠIĆ ADNAN 34 3.525 12,39
35 FILAN ALIJA 35 2.484 8,73

 

Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 NAKIĆ ILIJA 1 5.007 20,77
2 DŽAMBAS ZDENKA 2 1.387 5,75
3 KVASINA JOSIP 3 1.959 8,13
4 KRIŠTO SUZANA 4 1.843 7,65
5 SARAF MARKO 5 1.345 5,58
6 MAROS DAJANA 6 1.361 5,65
7 MATIŠIĆ DRAŽEN 7 1.746 7,24
8 LOZANČIĆ ANTO 8 2.469 10,24
9 MILIČEVIĆ ANTONIJA 9 998 4,14
10 ANTUNOVIĆ ZDENKO 10 1.054 4,37
11 LUKIĆ VLATKA 11 1.770 7,34
12 BOŠNJAK-MATIĆ MARIJO 12 1.151 4,78
13 ELEZ RUŽICA 13 338 1,40
14 BILIĆ BORIS 14 889 3,69
15 ŠTEKIĆ DEJAN 15 1.421 5,90
16 BARIĆ SUZANA 16 710 2,95
17 STANIĆ BRANKO 17 842 3,49
18 SMOLJO IVANA 18 763 3,17
19 ŠUGIĆ TADIJA 19 316 1,31
20 VRLJIĆ IGOR 20 1.010 4,19
21 KULIŠ KLAUDIJA 21 735 3,05
22 VUKOJA-BRADARA OLIVIJA 22 1.987 8,24
23 LUJANOVIĆ DRAGANA 23 967 4,01
24 ČAKARIĆ IVO 24 725 3,01
25 GRGANOVIĆ NIKO 25 1.482 6,15
26 PRANJKOVIĆ-KOVAČ LJILJANA 26 563 2,34
27 ČELINA MLADEN 27 494 2,05
28 NOVAKOVIĆ ANA 28 1.228 5,10
29 FRLJIĆ ANTO 29 555 2,30
30 INJIĆ MIROSLAV 30 794 3,29
31 KASALO LIDIJA 31 844 3,50
32 PETROVIĆ BOJAN 32 811 3,36
33 BIKIĆ NIKOLINA 33 1.854 7,69
34 TOLO JOSIP 34 809 3,36
35 SAJEVIĆ IVAN 35 2.814 11,68