Poveži se s nama

Gospodarstvo

Nadbiskup Stadler – jedan od najvećih graditelja u BiH

Objavljeno

Nedavno je objavljena knjiga profesora povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu Milenka Krešića Nadbiskup Stadler i financije: gradnje, nekretnine, poslovi (220 stranica) a u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Sarajeva i Glasa Koncila iz Zagreba (2021).

Piše: prof. dr. Franjo Topić, počasni predsjednik HKD Napredak

Dugo se čekalo na ovakvu knjigu jer je često bilo sporenja i sumnji oko ovih pitanja pa i u kontekstu Stadlerove beatifikacije. Uvijek su financije problem. Autor se nada da će ova studija „dobrim dijelom, rasvijetliti i dati jedan cjelovitiji uvid i u ovaj dio Stadlerova života i djelovanja“ (str. 9).

Sadržaj knjige

Oglas

Studija je podijeljena u 12 poglavlja: 1. Nadbiskup Stadler – prvo mjesto stanovanja; 2. Gradnja sarajevske prvostolnice; 3. Gradnja travničkog sjemeništa; 4. Gradnja bogoslovnog sjemeništa; 5. Nekretnine, gradnje i zaduženja do svibnja 1899.; 6. Nove nekretnine i zaduženja od kraja 1899. do kraja 1903.; 7. Nekretnine i zaduženja od 1904. do 1912.; 8. Afera Lesić – Nastić; 9. Nadbiskupovi poslovi do 1914.; 10. Velika financijska kriza: 1910.-1912.; 11. Nadbiskupijski i sestarski poslovi od 1912. do početka rata – supervizija delegata Bastiena; 12. 1917. i rješenje problema.

Studija je rađena na temelju sačuvanih i dostupnih arhivskih podataka no mnogi dokumenti za ovu studiju nisu sačuvani, kao npr. Knjige računa, razne uplatnice i isplatnice što je sačuvano tek djelomično. Arhiv Vrhbosanske nadbiskupije, Služavki Malog Isusa, austrougarske uprave u Sarajevu, Svete Stolice prema autorovoj tvrdnji poprilično su detaljno pregledani (str. 9). Iz sačuvanih knjiga računa sestara Služavki Malog Isusa, koje je Stadler i osnovao, od 1890. do 1903. vidi se da je „Stadler financije Sirotišta vodio vrlo detaljno“, pa se analogijom može zaključiti da je tako detaljno vodio i financije Nadbiskupije i drugih sestarskih poslova, te je tim veća šteta što nema većine nadbiskupijskih i drugih sestarskih knjiga računa. Stoga je hvale vrijedno da sadašnja Vrhovna uprava SMI posebnu pozornost posvećuje uređenju arhiva koji je bio u matičnoj kući u Zagrebu a koja je nepovratno oštećena u lanjskom potresu.

Od velike koristi u radu bila su mu i dva neizdana spisa: životopis nadbiskupa Stadlera koji je sastavio njegov suvremenik isusovac o. Franjo Ksaver Hammerl: Dr. Josip Stadler erster Erzbischof von Vrhbosna (dr. J.S. prvi vrhbosanski nadbiskup); i drugi spis svećenika i Stadlerova tajnika (1900.-1905.) Marka Tvrtkovića naslovljen Služavkama malog Isusa. Preporučujemo da se ovi spisi objave. Krešić i ne misli da je njegovo djelo savršeno te dodaje: „Nadam se da će neki budući istraživači moguće propuste nadopuniti“ (10.).

Sagrađena 31 zgrada

Oglas

Za bolje razumijevanje brojne i ogromne gradnje treba podsjetiti da je Stadler došao u Sarajevo 1882. i da nije imao nikakvu kuću, dapače sve do 1895. bio je podstanar. U Sarajevu je, u vrijeme njegova dolaska, živjelo oko 20 000 stanovnika od čega samo 698 katolika. A Stadler je ostavio Vrhbosanskoj nadbiskupiji i sestrama 31 zgradu. Sve što je gradio bilo je lijepo, veliko i često monumentalno kao: travnička gimnazija, Betlehem i druge te su podignute na dobrim lokacijama. I katedralu je htio veću, ali austro-ugarska vlada nije dopustila. Očito ga je za to inspirirao i Rim u kojem je studirao, tako da Bogoslovija asocira na baziliku Sv. Petra u Rimu.

Bogoslovna crkva Sv. Ćirila i Metoda, u izgradnji

U arhitektu Josipu Vancašu koji je bio i glavni njegov projektant imao je vrsnog suradnika i vjerna prijatelja sve do svoje smrti. Jedan od glavnih graditelja bio je Ivan Holz iz Požege. Kod blagoslova početka gradnje Bogoslovije Stadler je rekao: „…tako te svatko prolazeć pokraj ove sgrade (!) i motreć ju i sam se uznese do nebeskih visina“ (48-49.) O Stadlerovoj viziji i karakteru svjedoči npr. i za današnje prilike kupovina nevjerojatno golemih imanja sestrama u Vitezu (379 duluma, 121. strana), Čardaku/Modriča (350 hektara, 125. strana) i drugo. I na imanjima su sagrađeni lijepi samostani i crkve koje su i danas na ponos. Jednom prilikom veli: „Eto me Bog upravo sili, da gradim“ (74.). Kad se uzme u obzir ondašnja tehnika, vrsta građevinskih materijala, teška komunikacija – zamislite odlazak konjskom kočijom u Vitez ili Čardak – nemanje stalnih financija, onda je s pravom đakovački biskup Strossmayer, koji je bio i Stadlerov značajan donator, nazvao Stadlera čudotvorcem (75.).

Sposoban gospodarstvenik

Često su protivnici govorili kako su ga vlada i Vatikan obilno financirali. Nekad se propagandistički predstavljalo kao da je imao pravo koristiti račune vlade bez ograničenja. Od vlade su sve vjerske zajednice dobivale godišnje sume proporcionalno broju vjernika, broju studenata teologije i učenika gimnazija (usp. 129.). Za neki projekt mu je vlada dala simboličnih 1 000 kruna. A jednom piše da mu vatikanska kongregacija Propaganda fide, pod koju je BiH donedavno potpadala za prvih 11 godina biskupovanja ništa nije dala. Stadler je gradio pozajmicama, milodarima, osnivanjem i ulaganjem u neka poduzeća, najamninama od kupljenih kuća (99). I posebno je gradio s Božjom pomoću. Novost je ove knjige da se Stadler najviše financirao kreditima kod banaka kao što su državna Zemaljska banka iz Sarajeva, Ćirilo-Metodska založna iz Brna (Češka), Hrvatsko-slavonska zemaljska hipotekrana banka i druge. Često ih je reprogramirao, često davao imovinu pod hipoteku a jednom je sva nadbiskupijska imovina bila založena (82). Sve ovo pokazuje da je Stadler znao dobro raditi i imao osjećaj za poslovanje. Ako bi čovjek živio i radio strahujući od neuspjeha, onda ne bi nikad ništa gradio ni radio, ne bi ni sjeo u auto jer se može dogoditi udes.

Poduzetnik

Oglas

Jedna od diskutabilnih tema iza Stadlerova života jest osnivanje poduzeća i kupovanje dionica nekih poduzeća. Osnovao je: siranu, tvornicu pića, tiskaru, bio je dioničar u pilani, ugljen-majdanu, brodovima Bosanka i Imacculata. Neke od ovih firmi i Stadlerovih udjela nisu bili uspješni. A tko je to uspješan u svemu?

Vila Babić kod katedrale – kuća koja je nekoć bila u vlasništvu Vrhbosanske nadbiskupije

 

Južno krilo travničkoga sjemeništa u koje su đaci uselili 1882.

Samo oni koji su neupućeni ili nekada zlobni mogu to pojednostavljeno prigovarati. I u naše doba firme nastaju kao gljive poslije kiše ali i nestaju kao jutarnja rosa. U razvijenoj zemlji Italiji 2018. propalo je više od 11.000 tvrtki. Ne može svatko biti uspješan. Osim subjektivnih razloga postoje i objektivni. Mnogi ljudi su i nepošteni. Neki su ga prevarili.

Nema dugova

Najvažniji zaključak knjige je da nakon Stadlerove smrti nije ostalo dugova, što je osim materijalnog i moralno važno. To svjedoči i njegov tajnik Tvrtković (Josip Stadler, Zagreb 2017, 79, 82, 84 str.) Jedna ilustracija to potkrepljuje kad piše nunciju u Beču 1900. „da su travničko sjemenište i gimnazija bez duga“ (40.).

A i da je ostalo dugova izišli bi na površinu i banke i druge institucije bi potraživale dugove jer to kod njih lako ne zastarijeva. A ostala je tako velika imovina Nadbiskupiji i sestrama da i danas živimo u tim zgradama. Netko reče koliko je Stadler napravio mi ne možemo ni okrečiti. Jedan od parametara Stadlerove graditeljske veličine može biti usporedba s mostarskim i banjolučkim biskupima i provincijalima. Po onom što se zna nitko nije ni blizu sagradio kao Stadler, a moglo bi se čak reći da svi zajedno nisu napravili koliko Stadler. Sva osporavanja, napadi i klevete ne mogu ovo umanjiti. I u Stadlerovu slučaju vrijedi ona: Tko nema protivnika ništarija je.

Oglas

Prof. Krešić je ovom studijom popunio jednu važnu prazninu iz Stadlerova djelovanja. Teško je bilo prihvatiti se ove teme jer nije baš teološka i striktno povijesna, i trebalo se baviti pomalo njemu stranim pitanjima kao što su financije, građevine, krediti, zemljišta. Zaslužio je titulu začasnog kanonika i sluge Malog Isusa a svakako je postao „prijatelj Malog Isusa“.

Duhovna ostavština

Da ne bi ostala jednostrana slika, treba dodati da je Nadbiskup objavio 15-ak knjiga, preveo Novi zavjet i vodio Nadbiskupiju i družbu Sestara Malog Isusa. Hvala mu za ovo kao i za sve ostalo što je učinio za dijecezanske svećenike, Nadbiskupiju i sestre kao i svu mjesnu Crkvu. Ako je Stadler negdje loše investirao, svakako odlična mu je „investicija“ osnivanje družbe Služavki Malog Isusa. One trajno svjedoče i produžuju njegovu duhovnost, njegovu brigu za siromahe, i tako živi Stadler i njegovo djelo. Sestre puno čine na populariziranju njegovih ideja, njegova primjera svećenika i biskupa kroz molitve te stalno obilježavanje Stadlerova dana (8. u mjesecu – dan njegove smrti), kroz organiziranje raznih skupova, kroz djelovanje Prijatelja malog Isusa i kroz objavljivanje knjiga. Tako da je i postulaturi na čelu s prof. dr. Pavom Jurišićem lakše ostvarivati sve što je potrebno za Stadlerovo proglašenje blaženim.

Južno krilo travničkoga sjemeništa u koje su đaci uselili 1882.

Spomenuti tajnik Tvrtković tvrdi da je Stadler bio u molitvi i „trajnome sjedinjenju s Bogom“ i u tom je „ključ njegove svetosti, njegove veličine i čudesnih uspjeha“ (Josip Stadler, Zagreb 2017, str. 62). Sigurno bez ovoga ne može se razumjeti lik i djelo sluge Božjega Josipa Stadlera koji će biti, ako Bog da, i službeno proglašen svetim, no i danas mu se može svatko utjecati kao svecu. Što se tiče potrebnog čuda za proglašenje blaženim i svetim, pa biskup Strossmayer je Stadlera za života nazvao čudotvorcem i to stoji do danas. Ako je on za života činio čudesa, onda ih zasigurno i sada čini. Da je puno opstalo i to nakon tri rata od onoga materijalnog i duhovnog što je učinio, to su već dovoljna čudesa./HMS/

Oglas

Oglas

BiH

KINA I SAUDIJSKA ARABIJA ZAJEDNO ULAZE U BIH: OSNIVANJE ZAJEDNIČKE FIRME ZA PROIZVODNJU ČELIKA

Objavljeno

Piše

U saradnji s Saudijskom Arabijom, Kina planira uspostaviti zajedničko privredno društvo u Bosni i Hercegovini, a ovaj korak odobrilo je Konkurencijsko vijeće BiH.

Proizvodne gigante, saudijsku naftnu kompaniju Saudi Arabian Oil Company (Aramco) i kineskog proizvođača čelika Baoshan Iron & Steel Ltd. (Baosteel), povezat će i državni fond Kraljevine Saudijske Arabije Public Investment Fund Tower.

Uprkos pojedinim nejasnoćama u rješenju Konkurencijskog vijeća, Kina i Saudijska Arabija planiraju zajedno djelovati u proizvodnji i prodaji teških čeličnih ploča i direktno reduciranog željeza u BiH.Većinski vlasnički udio u novoj kompaniji bit će podijeljen tako da Kinezi posjeduju 50%, dok saudijski naftni gigant i fond imaju po 25%.

Oglas

Zanimljivo je da rješenje Konkurencijskog vijeća ističe kako planirano zajedničko ulaganje neće utjecati na konkurenciju u BiH i da nijedan od učesnika koncentracije nema aktivnosti u zemlji.

Uprkos tome, tržište BiH definirano je kao relevantno geografsko tržište u postupku odobravanja koncentracije.

Nastavi čitati

BiH

Vjetroelektrana Vlašić: Europska unija odobrila kredit od 36 miliona eura

Objavljeno

Piše

EIB Global, finansijski ogranak Evropske investicijske banke (EIB) za aktivnosti izvan EU, odobrio je kredit u iznosu od 36 miliona eura za izgradnju vjetroelektrane snage od 50 MW na Vlašićkoj visoravni, koja se nalazi oko 15 km sjeverozapadno od Travnika.

Ovaj kredit upotpunjuje bespovratna sredstva u iznosu od 21 miliona eura koja je Evropska unija dodijelila u decembru 2023. putem Investicijskog fonda za Zapadni Balkan (WBIF).

Pogon je usklađen sa državnim strategijama za obnovljivu energiju i podrazumijeva izgradnju do 18 vjetroturbina i njihovo priključenje na državnu energetsku mrežu te se očekuje da će godišnje proizvoditi oko 115 GWh električne energije.

Ta proizvodnja jednaka je godišnjim energetskim potrebama 20.000 domaćinstava i godišnjim emisijama od 140.000 tona CO2. Osim što doprinosi ostvarenju ciljeva zemlje u pogledu obnovljivih izvora energije i smanjuje oslanjanje na ugalj, ovaj projekat podržava prelazak na niskokarbonsku ekonomiju i jača održivi razvoj.

Oglas

Ovo strateško ulaganje pokazuje odlučnost EIB-a kao EU klimatske banke da poveća svoju finansijsku i tehničku podršku za rješavanje problema vezanih za zelenu tranziciju u BiH i regiji Zapadnog Balkana te podržava ostvarenje energetskih i klimatskih ciljeva zemlje, istovremeno jačajući otpornost ekonomskog razvoja da bi osiguravao stabilno snabdijevanje energijom i stvarao nova radna mjesta. Za EIB Global kao jednog od vodećih finansijera energetske tranzicije i djelovanja na području klime važno je podržavati sve zemlje i regije te se pobrinuti da ova tranzicija bude pravedna i održiva“, izjavio je Kyriakos Kakouris, potpredsjednik EIB-a.

U pogledu obaveza Bosne i Hercegovine u pogledu provođenja Zelene agende, zemlja je već počela ulagati u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, što će pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, obezbijediti čist zrak i podstaknuti ekonomiju BiH.

Srđan Amidžić, ministar finansija BiH, rekao je da su projekti ovakvog tipa važni, ne samo u pogledu sve većih klimatskih promjena, već i uticaja na život svih nas.

Realizacija ovakvih projekata važna je za cijelu Bosnu i Hercegovinu te se nadam da će ih u budućnosti biti mnogo više, a posebno da će naši partneri pomagati razvoj i ulagati u sve krajeve Bosne i Hercegovine ravnopravno. Važno je i nastaviti govoriti o ovakvim i sličnim temama, te podizati svijest javnosti o obnovljivim izvorima energije“, rekao je.

Oglas

Projekat vjetroelektrane Vlašić, čija se vrijednost procjenjuje na preko 91 milion eura, u Ekonomskom i investicijskom planu EU označen je kao Glavni projekat 4 – Obnovljivi izvori energije. Evropska unija je izdvojila 21 milliona eura bespovratnih sredstava za njenu izgradnju. Bosna i Hercegovina doprinosi iznosom od 16,7 miliona eura, a razvojna banka KfW kreditom od 16,5 miliona eura.

Drago mi je da je EU za izgradnju vjetroelektrane na planini Vlašić u mogućnosti obezbijediti bespovratnu pomoć u iznosu od 21 milion eura. Zajedno sa svojim partnerima želimo Bosni i Hercegovini pomoći da iskoristi svoje povoljne klimatske i geografske uslove i počne napredovati na putu prema niskokarbonskoj ekonomiji, smanjenju ovisnosti o uglju i jačanju održivog razvoja. Evropska unija je spremna da BiH obezbijedi finansijska sredstva i stručnost za energetsku tranziciju putem Zelene agende za Zapadni Balkan, Ekonomskog i investicijskog plana kao i novog Plana rasta te da pomogne u energetskoj tranziciji. Energetska tranzicija ključna je za poboljšanje kvaliteta života u BiH i za put prema EU“, izjavio je šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler.

Pored toga, za razvoj ovog glavnog projekta na području obnovljivih izvora energije EIB je u okviru svoje Inicijative za ekonomsku otpornost obezbijedio bespovratna sredstva za tehničku pomoć u iznosu od otprilike 300.000 eura, s namjerom da podrži otporan i inkluzivan rast na Zapadnom Balkanu.

Očekuje se da će se ovo ulaganje provesti u saradnji s njemačkom razvojnom bankom KfW u okviru Inicijative o uzajamnom povjerenju (MRI), koja pored finansiranja može ponuditi i ekspertizu.

Oglas

Nastavi čitati

BiH

LIDL dolazi u BiH, prva trgovina već izgrađena

Objavljeno

Piše

Kompanija Lidl BH objavila je fotografije svoje prve poslovnice u Bosni i Hercegovini koja je u potpunosti izgrađena, piše BiznisInfo.ba.

– Prva je početak velike priče. Našu prvu poslovnicu izgradili smo u Bijeljini po visokim Lidl standardima. Mi smo njome baš zadovoljni, a kako se vama čini? – napisali su iz kompanije Lidl BH uz fotografiju koju su objavili na jednoj društvenoj mreži.

Podsjetimo da je kompanija Lidl u procesu ulaska na tržište BiH, kao i tržišta Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova.Prema informacijama BiznisInfo.ba, na otvaranje Lidlovih prodavnica u BiH sačekat ćemo još dvije do tri godine.Iako se mnogi pitaju zbog čega proces tako sporo ide, zapravo je riječ o standardnoj Lidlovoj proceduri.

poster

Oglas

Kompanija se i inače godinama priprema za ulazak na neko novo tržište, tako da su i ovi rokovi zapravo u skladu s Lidlovim standardima.

Nastavi čitati

Gospodarstvo

GS Tvornica mašina Travnik zapošljava na radno mjesto: Asistent voditelja projekta

Objavljeno

Piše

Uspjeh projekata ovisi o ljudima i učinkovitosti načina na koji rade i komuniciraju jedni s drugima. Iza uspjeha naših projekata stoji predan, marljiv i posvećen rad tima koji trenutno broji 570 ljudi. Ukoliko želiš postati dijelom naše uspješne priče, prijavi se na oglas za poziciju:

Asistent Voditelja projekta

Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati:

– VSS Inženjer mašinstva
– poznavanje tehničkog crtanja
– poznavanje engleskog jezika
– informatička pismenost (MS Office, AutoCAD, SolidWorks)
– sklonost ka timskom radu
– komunikativnost
– analitičko razmišljanje.

Kratki opis poslova:

Oglas
– podrška kod upravljanja projektima
– priprema tehničke dokumentacije
– praćenje toka proizvodnje, te aktivno učestvovanje u rješavanju problema u proizvodnji
– komunikacija sa kupcima
– kontinuiran rad na poboljšanju postojeće tehnologije.

Prijavu možete poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com sa naznakom ”Prijava na oglas Asistent Voditelja projekta”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na testiranje i intervju. Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Nastavi čitati

BiH

Rudnik u Varešu počinje s radom početkom ožujka

Objavljeno

Piše

Premijer Zeničko-dobojske županije (ZDŽ) Nezir Pivić i ministar za gospodarstvo Samir Šibonjić održali su radni sastanak s predstavnicima britanske kompanije Adriatic Metals BH, članicom Nadzornog odbora Sanelom Karić i tehničkim direktorom Dinom Busuladžićem, na kojem je razgovarano o početku rada novog rudnika u Varešu.

Kako prenosi večernji.ba, najavljeno je da će, nakon višegodišnjih priprema i ulaganja oko 400 milijuna KM, rudnik srebra, cinka i olova svečano biti otvoren početkom ožujka te da će ovo biti povijesni dan za općinu Vareš, Zeničko-dobojsku županiju, Federaciju BiH i državu BiH jer se radi o suvremenom rudniku i najnovijim tehnologijama koje se koriste u tzv. zelenom rudarenju.

Pivić je istaknuo da Vlada pruža punu podršku najvećoj poslijeratnoj investiciji u BiH, posebno izražavajući zadovoljstvo što se investicija realizira upravo u ZDŽ-koji je, kazao je, stup gospodarskog razvoja FBiH. Naglasio je da je oživljavanje rudarenja u Varešu značajno za ekonomiju i razvoj cjelokupnog okružja, ali i da je, bez obzira na značaj gospodarskog razvoja, na prvom mjestu zdravlje stanovništva i okoliša na ovom području te da je u tom smislu investitor pribavio sve potrebne dozvole od nadležnih institucija.

Večernji prenosi da je na sastanku dogovoreno da se formira zajedničko povjerenstvo koje će utvrditi veći iznos koncesijske naknade za eksploataciju rude, što će donijeti dodatne prihode u proračune općine Vareš i Zeničko-dobojske županije. Predstavnici Adriatic Metalsa BH istaknuli su da je politika kompanije fokusirati se na domaće dobavljače i radnu snagu, što potvrđuje podatak da je kompanija tijekom pokretanja rudnika s dobavljačima iz Zeničko-dobojske županije zaključila ugovore vrijedne 133 milijuna KM, a od trenutačno zaposlenih oko 255 radnika, oko 200 je iz ove županije. Članica NO Sanela Karić zahvalila je Vladi Zeničko-dobojske županije što podržava ovu veliku investiciju, istaknuvši da je Adriatic Metals BH društveno odgovorna kompanija koja putem fondacijeAdriatic” doprinosi programima koji unaprjeđuju i podržavaju obrazovanje, zaštitu okoliša, zdravstvo i razvoj zajednice. Fondacija već realizira društveno odgovorne projekte, kakav je stipendiranje 30 studenata iz Vareša, Kaknja i Breze, a u planu je i formiranje kulturološkog centra.

Oglas

Izvor: Večernji.ba

Nastavi čitati

BiH

PROPALA FIRMA U BIH KOJA JE RADILA ZA IKEA-U, OTKAZI ZA 100 RADNIKA

Objavljeno

Piše

Kako je za “Nezavisne” kazao Miroslav Stanić, predstavnik radnika Nova DIPO, oni su 1. februara poslani kući bez bilo kakvog rješenja, ne znaju da li su na odmoru, na čekanju.

Oko 100 radnika firme “Nova DIPO” Novi Podgraci iz Bosanske Gradiške je prije 14 dana poslano kući bez objašnjenja te još uvijek ne znaju šta se dešava niti šta će biti s njima, dok je, s druge strane, u posjedu “Nezavisnih novina” odluka kojom je još 31. januara skupština “Nova DIPO” u potpunosti obustavila rad ovog društva.

Kako je za “Nezavisne” kazao Miroslav Stanić, predstavnik radnika Nova DIPO, oni su 1. februara poslati kući bez bilo kakvog rješenja, ne znaju da li su na odmoru, na čekanju.Ma ništa, pustili su nas niz vodu. Direktor nam se ne obraća, pa smo zbog toga planirali u subotu u 10 časova izaći na protest, koji smo i najavili. Inače 25 ljudi iz firme, i ja među njima, smo pred penziju, ali ne možemo otići jer nam nije uplaćen staž već pet godina. Nemamo osnovna prava, ni da se liječimo, niti išta. To je van pameti”, rekao je Stanić.

Prema njegovim riječima, sve je krenulo niz vodu u posljednje dvije i po-tri godine.

Oglas

Nekad smo radili sa Ikeom, ali od 2018. godine, kada su najbolje poslovali, prestali su nam uplaćivati doprinose. Prije nekih godinu dana smo podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora, kao i Poreske uprave RS, a očekujemo da uskoro počne i suđenje”, dodaje Stanić.

Kako kaže, svi su upoznati sa njihovim problemom, ali niko ne reaguje. Inače, u odluci koja je u posjedu “Nezavisnih novina” piše da društvo “Nova DIPO” Gordnji Podgraci nema ekonomskih uslova za obavljanje djelatnosti i nastavak proizvodnog procesa.

“Nema ugovorenih poslovnih angažmana niti narudžbi, usljed čega se proizvodni proces u potpunosti obustavlja, zbog čega skupština društva donosi odluku o prestanku rada društva”, piše u ovoj odluci.

Oglas

Oni su, navodi se, zadužili direktora da u roku od 30 dana izvrši finansijsku analizu stanja društva sa pregledom dugovanja i potraživanja, radi donošenja konačne odluke o načinu prestanka rada društva. Ova odluka je donesena 31. januara.

Nastavi čitati

BiH

Novi udar na džepove građana: Poskupljuje gorivo u ovom dijelu BiH

Objavljeno

Piše

Cijene goriva na pumpama u manjem bh. entitetu RS skoro su dostigle 2,70 KM po litri, dok se u narednim danima očekuje dodatni rast cijena, kazao je za Nezavisne Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Gospodarske komore RS.

“Cijene dizela kreću se od 2,63 do 2,69 KM po litri, dok benzin iznosi od 2,49 do 2,52 KM”, kazao je Savić.

Ističe da je na svjetskom tržištu cijena nafte prošli tjedan porasla pa se tako rast cijena može očekivati i na domaćem tržištu, ali, kako kaže, jako je teško prognozirati koliko će to iznositi.

I Milovan Bajić, direktor Krajinapetrola, ističe da će danas na njihovim pumpama biti nove cijene, sa rastom od šest feninga, jer, kako kaže, i nabavna cijena naftnih derivata dosta je porasla zbog događanja na svjetskim tržištima.

Oglas

“Dizel je koštao 2,63 KM, a od danas će cijena dizela iznositi 2,69 KM”, kazao je Bajić i dodao da se trenutno prati cijena goriva na svjetskom tržištu, te ističe da je teško predvidjeti što će se događati u narednom periodu i kako će se kretati cijene goriva na domaćem tržištu.

Sa jedne banjalučke pumpe kazali su da je posljednjih dana došlo do korekcije cijena za pet feninga, te da sada dizel košta 2,69 KM, dok benzin iznosi 2,49 KM po litri.

U Prijedoru su cijene niže u odnosu na Banja Luku. Na jednoj banjalučkoj benzinskoj pumpi kažu da kod njih cijene goriva miruju te da nemaju još najava da će doći do skoka cijene.

“Kod nas dizel košta 2,60 KM, dok benzin iznosi 2,45”, kazali su s ove pumpe.

Oglas

Podsjetimo, od rujna do kraja 2023. godine cijene goriva na pumpama u RS korigirane su u prosjeku za oko 50 feninga naniže. Do toga je došlo nakon što je vrijednost jednog barela sirove nafte pala sa 93 na 74 dolara.

Nastavi čitati

Gospodarstvo

Ovnak d.o.o. Vitez zapošljava

Objavljeno

Piše

Prijavi se za posao u firmi OVNAK Vitez.

ASISTENT BRAND MANAGER-a – više djelatnika

KEY ACCOUNT MANAGER – više djelatnika

Što tražimo:

Oglas

– Visoka stručna sprema;
– Izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost pregovaranja;
– Sposobnost multitaskinga i organizirano upravljanje vremenom;
– Fleksibilnost i prilagodljivost u dinamičnom radnom okruženju;
– Spremnost za aktivno učestvovanje i doprinos timskom radu.

Što nudimo:

– Stimulativna plaća i bonusi prema ostvarenim rezultatima;
– Mogućnosti napredovanja i profesionalnog razvoja;
– Stalni radni odnos;
– Dinamično i poticajno radno okruženje;
– Rad u timu stručnjaka s kojim možete naučiti i rasti.

Pošaljite svoj životopis i motivacijsko pismo na ovnak.vitez@ovnak.com.
Očekujemo vaše prijave!

Oglas

Nastavi čitati

Gospodarstvo

Viteško poduzeće Lucius obratilo se javnosti s važnim priopćenjem!

Objavljeno

Piše

Viteško poduzeće Lucius doo, posljednjih dana dobilo je niz uvreda, napada i prijetnji, a njihovo priopćenje za javnost prenosimo u cijelosti:

Poštovani građani Viteza i Lašvanske doline,

obzirom da su u zadnje vrijeme učestali napadi na našu kompaniju, bili smo odlučili smo da se ne upuštamo ni u kakve rasprave, ali ipak ljudima koji su neupućeni moramo razjasniti neke detalje, kako ne bi bilo da šutimo i krivi smo.

 

Oglas

Na početku, ljudi koji organizirano rade na potkopavanju našeg biznisa – što je naravno njihovo demokratsko pravo; lobiranje, sazivanje udruženja, dijeljenje letaka, pritisak na predsjednike mjesnih zajednica itd. nisu nikakvi ekološki aktivisti, ove aktivnosti se isključivo svode u prvom redu na interes i osvetu, osim ovih javnih aktivnosti kojima ste zadnjih dana svjedoci, našem suvlasniku i njegovoj obitelji je priječeno i smrću, o ovome svemu je uredno obavještena Policija i o tome postoji zapisnik (sve dokaze naših navoda imamo na uvid).

 

Odjednom shvatite da su se protiv vas po pitanju ekologije ujedinile boračke organizacije HVO i ABiH koje nikada nisu sjele bilo što dogovarati, onda morate shvatiti da da ste državni neprijatelj ili iza toga postoji nešto više? Da postoji!

 

Oglas

Kada je u pitanju Okolinska dozvola firme LUCIUS d.o.o. radi se o četvrtom produženju iste, količine otpada odnose se na količine otpada koje planiramo preraditi, ne mora značiti da ćemo ih preraditi, te na količine opasnog otpada koje možemo (ako se ukaže potreba) privremeno, ne trajno skladištiti, do predaje na adekvatno zbrinjavanje a sve količine primljenog i predanog otpada se prijavljuju Fondu za zaštitu okoliša, tako da Fond u svakom momentu ima uvid u stanje otpada kod nas.

 

Vrste otpada kojima smo radili u do sada (10 godina) su ukupno 12 šifri tj. Vrsta otpada i to:

Br. Šifra otpada Naziv Otpada

Oglas

1 16 02 16 Komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15

2 17 04 01 Bakar, bronca, mjed

3 17 04 02 Aluminij

4 17 04 03 Olovo

Oglas

5 17 04 05 Željezo i čelik

6 17 04 11 Kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10

7 19 12 02 Željezni metali

8 20 01 36 Odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Oglas

9 20 03 01 Miješani komunalni otpad

10 13 03 06* Klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, osim onih navedenih pod 13 03 01

11 20 01 33* Baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

12 17 06 05* Građevinski materijali koji sadrže azbest

Oglas

 

Od toga tri sa zvjezdicom – što znači opasni otpad i to; ulja izvađena iz uređaja, akumulatori od vozila te Lesonit s azbestom s krovova, ovakve vrste otpada svatko ima u svojoj garaži.

 

Sve ostale šifre tražene u dozvoli su rezerva ukoliko bi se otvorio neki novi posao.

Oglas

 

Prema zakonu dužni smo raditi niz kontrola i napominjemo da do sada nismo imali niti jedan negativan inspekcijski nadzor. Svake dvije godine radimo liječnički pregled svih 45 zaposlenih djelatnika i do danas(nakon 10 godina) nismo imali niti jednu preporuku ljekara da je neka bolest vezana uz posao koji djelatnici rade (medicinska dokumentacija dostupna na zahtjev). Nedavno smo radili i dokument o procjeni rizika za radna mjesta i on je dostupan na uvid.

Kad je u pitanju spominjanje radijacije to je najbolji način da se vidi da taj netko tko nas proziva nema elementarno znanje o onome o čemu priča, naime preko granice niste u mogućnosti prevesti niti komad gromobrana da se to ne zabilježi a da ne spominjemo kamione i kamione materijala.

U zapadnoj Europi u nekim zemljama kazna za prekomjernu radijaciju robe je oduzimanje vozila i robe, kako bi se uvjerili dali je točno ono što mi navodimo predlažemo da sve koje zanima kontaktiraju državnu agenciju za zračenje www.darns.gov.ba koja će im odgovoriti na pravi način. Da ne spominjemo koliko strane agencije (prvenstveno Amerikanci) nadziru kretanje radio aktivnih tvari po BiH zbog terorizma. Jedina mogućnost da nešto bude ozračeno je da je izvađeno iz prostora ili uređaja rendgenskih aparata ili gromobrana koji su korišteni za vrijeme SFRJ.

Oglas

 

Da nas građani ne bi pogrešno razumjeli niti jedna industrija nije bez utjecaja na okoliš pa tako nije ni naša, zato i tražimo okolišnu dozvolu, na njoj nam se propisuju mjere koje trebamo ispoštovati da bi bili što manji zagađivač i te mjere mi u cijelosti poštujemo, kao dokaz tome voljni smo na uvid dati sve zapisnike o inspekcijskim nadzorima kontrolama vode zraka itd.

 

Naši susjedi koji žive blizu naše firme na žalost, žive gotovo u Industrijskoj zoni koja postoji od 1918 godine, takva zona je PC 96, takva zona je Vitezit, takva zona je i Željezara Zenica, samim tim na žalost ne možemo imati seosku idilu, bez prašine mirisa itd. Naš direktor živi 295 metara udaljen od kompleksa firme, zar bi on trovao svoju obitelj?

Oglas

 

Žalosno da nitko od ljudi koji okolo iznose razne primjedbe, nikada nije nazvao ili pitao da dođe u posjetu našoj kompaniji kako bi vidio čime se zapravo bavimo, što mi to prerađujemo, kako itd., počev od ljudi s kojima surađujemo, dijelimo dvorište pa dalje.

 

Dobro je davati primjedbe na nečiji rad ali samo argumentirano, ne iz osvete ili mržnje, izjave da je nešto kancerogeno da netko truje nekoga itd… to nije šala to je ozbiljna optužba koja traži dokaze i hitno djelovanje ako je to istina.

Oglas

 

Sve što smo naveli možemo potkrijepiti različitim dokazima, mi smo društveno odgovorna kompanija koja radi na dobrobit svog grada i okoline, na sve svoje stavove potpisujemo se imenom nismo nikakva ilegalna grupa, svi naši podaci su javni.

 

U Vitezu, 10.02.2024 godine

Oglas

Nastavi čitati

Najnovije vijesti

BiHprije 3 minute

KINA I SAUDIJSKA ARABIJA ZAJEDNO ULAZE U BIH: OSNIVANJE ZAJEDNIČKE FIRME ZA PROIZVODNJU ČELIKA

U saradnji s Saudijskom Arabijom, Kina planira uspostaviti zajedničko privredno društvo u Bosni i Hercegovini, a ovaj korak odobrilo je...

BiHprije 7 minuta

APEL ZA POMOĆ: Maleni anđeo treba našu pomoć!

Obitelj se obratila  u našu redakciju, sa zamolbom da objavimo apel za pomoć njezinom bolesnom djetetu. Adem se trenutno nalazi...

Sportprije 13 minuta

Zagreb čudesnom pobjedom stigao nadomak osmine finala Lige prvaka

RUKOMETAŠI Zagreba pobijedili su Kolstad na gostovanju u Norveškoj s uvjerljivih 34:25 i stigli nadomak plasmana u osminu finala Lige...

Događanjaprije 22 minute

U prodaji posljednji kontigent ulaznica za nastup Gorana Vinčića u Vitezu!

Goran Vinčić – Vinča, jedan od najtraženijih hrvatskih stand-up komičara, nakon što je rasprodao brojne dvorane, klubove, kazališta po cijeloj...

Sportprije 4 sata

VITEZ: U subotu završna ceremonija projekta “Vitez pliva”

U subotu 24.02.2024. održava se završna ceremonija projekta “Vitez pliva” koji se implementira u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na...

Društvoprije 6 sati

U petak u Travniku predstavljanje knjige „Gospodarski potencijali Lašvanske doline“

Europski dom u Bosni i Hercegovini iz Viteza i Udruga „Klik“ iz Travnika organiziraju predstavljanje knjige „Gospodarski potencijali Lašvanske doline“,...

Servisne informacijeprije 7 sati

Novi Travnik: Obavijest o poligonskom gađanju

BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik obavještava građane da će  u  dane  22. i 23. 02. 2024....

BiHprije 7 sati

Ismet Gavrankapetanović ipak nije dobio saglasnost za funkciju direktora KCUS-a

Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac i zvanično nije dao saglasnost za imenovanje Ismeta Gavrankapetanovića za generalnog direktora KCUS-a, saznaje Klix.ba....

Oglas
Oglas
LM