Na Kupresu utemeljena udruga Hrvatski forum dobre volje u BiH

24

Protekle subote, na Ilindan, 20.srpnja na Kupresu je utemeljena udruga Hrvatski forum dobre volje u BiH.

-- Oglas ---

Ova udruga je plod inicijative i svesrdnog zalaganja hrvatskih entuzijasta iz dijaspore, one bliže i dalje (od Njemačke do Sjedinjenih Američkih Država); one novije i one starije kao dijela političke ili ekonomske emigracije, od II svjetskog rata pa do ovog stoljeća. Ovoj inicijativi od početka su se pridružili i mladi hrvatski intelektualci u domovini, od kojih se je dio također vratio nakon višegodišnjeg boravka u inozemstvu, a koji su došli ugraditi svoja znanja i iskustva u obnovi domovine i svog naroda.

Stoga bi rad udruge počivao na čvrstoj suradnji s dijasporom, povezanosti na svim razinama i sektorima (javnom, privatnom i nevladinom sektoru) u uvjetime isključivosti, marginalizacije i neodgovornosti od strane političkih predstavnika i institucija kojima je povjerena skrb za ovaj narod i ostale građane u BiH. Ovaj forum je već u početku okupio brojne uzorne i respektabilne pojedince u hrvatskom narodu, iz znanstvenog i kulturnog područja, gospodarstvenika i predstavnika nevladinih organizacija koji su se okupili da bi definirali načine, puteve i praksu u ostvarenju prava i opravdanih potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini, njihovo jačanje u institucionalnom, duhovnom i materijalnom pogledu.

Preliminarni naziv udruge Hrvatski forum dobre volje nastao je na osnovnoj ideji i ključnoj riječi DOBRA VOLJA koja izražava vjeru, entutijazam, dobrohotnost, optimizam, suradnju, solidarnost i razvoj u hrvatskom narodu, kao i prema drugim narodima, osobito onima s kojima dijele temeljne stečevine, povijesne prilike i vrijednosti. U korijenu naziva je optimistički naglašena mirotvorna i humana inicijativa za pozitivne promjene i progres u vremenu malodušnosti, ravnodušnosti i beznađa ne samo u našem narodu, nego i diljem svijeta. (˝…Mir ljudima DOBRE VOLJE˝).

Djelatnosti Foruma bi bile usmjerene na umrežavanje i podršku pozitivnim procesima koji bi pomogli na opstojnosti, održivom povratku i ostanku hrvatskog naroda, promičući dijalog s drugim narodima ne samo u domovini nego i u inozemstvu, unaprijeđenje gospodarske, političke i ekološke kulture te ljudskih prava. To bi također promicalo održivi razvoj, a kroz osnovne društvene sektore i aktivnosti: javni, privatni i nevladin sektor. Osobit naglasak bio bi na oživljavanju sela i zemlje sa svim svojim komplementarnim resursima, tradicijom i kulturom, kao najvitalnijim područjem koje bi podstaklo gospodarski rast i razvoj, političko jedinstvo i kulturni napredak.