MUP ŽSB: Posjeta osnovnoj školi “Karaula”

26

Službenici policijske stanice Travnik i Jednice za edukaciju MUP-a ŽSB Travnik posjetili su dana 13.12.2013. godine osnovnu školu „Karaula“ u Karauli kod Travnika.

-- Oglas ---

Posjeta je organizirana u dogovoru sa upravom škole, a provedena je u okviru projkta „Rad policije u zajednici“. Kroz ovaj projekt, između ostalog, realiziraju se ovakve posjete koje se iskoriste za prigodna predavanja policijskih službenika djeci školskog uzrasta. Ovaj put obrađene su teme ispravnog ponašanja u prometu i opasnostima kojima se djeca izlažu pri upotrebi pirotehničkih sredstava. Ovo je ujedno i prilika da se djeca upoznaju i sa profesijom policajca i da se kod djece razvije pozitivan odnos prema policijskim službenicima. Na taj način stvaraju se preduslovi da, kada postanu aktivni članovi društva, surađuju sa policajcima na izgradnji sigurnog okruženja.