Misterija u SBŽ: Netko je lažirao pečat

716

Reagirajući na Radoševe tvrdnje, županijski ministar gospodarstva Nisvet Hrnjić ocijenio je da se radi o vrlo ozbiljnim konstatacijama…

Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ) stavila je danas izvan snage prethodno danu suglasnost na odluku Upravnog odbora Agencije za privatizaciju o visini naknada za članova toga odbora, a nakon navoda direktora Agencije da se radi o nevaljanom dokumentu s krivotvorenim pečatom.

Direktor Agencije za privatizaciju Željko Radoš kazao je na sjednici da dostavljena odluka nije validna te je zatražio da se utvrdi tko je odgovoran za krivotvorenje pečata.

”Pečat na odluci je krivotvoren, a odluka nije mjerodavna jer nije donesena na sjednici Upravnog odbora Agencije”, kazao je Radoš iz čije se daljnje diskusije moglo zaključiti da odgovornim smatra i Ministarstvo gospodarstva SBŽ-a.

Reagirajući na Radoševe tvrdnje, županijski ministar gospodarstva Nisvet Hrnjić ocijenio je da se radi o vrlo ozbiljnim konstatacijama te je odbacio optužbe o bilo kakvoj umiješanosti njegovog ministarstva u ovaj slučaj.

”Imamo ovdje tvrdnju da je dokument krivotvoren, odnosno da je pečat zloupotrijebljen te da je i Ministarstvo uključeno u te aktivnosti. Odgovorno tvrdim da Ministarstvo nema nikakve veze s tim slučajem i pozivam direktora da dostavi dokaze”, kazao je Hrnjić.

Replicirajući ministru gospodarstva, Radoš je istaknuo da mu nije bila namjera optužiti Ministarstvo gospodarstva za krivotvorenje pečata.

”Nisam rekao da je Ministarstvo gospodarstva sudjelovalo u krivotvorenju pečata, nego da je sebi dalo ovlasti da komunicira s članovima Upravnog odbora, a zaobilazi direktora Agencije”, naglasio je.

Tijekom rasprave moglo se čuti da je osporena odluka o naknadama samo jedan od primjera problema u komunikaciji između Ministarstva gospodarstva i Agencije za privatizaciju.

Premijer SBŽ-a Tahir Lendo kazao je da je direktor Agencije za privatizaciju zadužen da provjeri i Vladi dostavi informaciju o okolnostima pod kojima je dokument Agencije upućen Vladi, mimo službenog protokola.

”Bila je tu, također, konotacija da se u sve umiješalo i Ministarstvo privrede, pa očekujemo da se sve provjeri i da na Vladu dođe i ta informacija”, naglasio je Lendo.