MISIJSKA AKCIJA U ŽUPI PRESVETOG TROJSTVA KROZ LISTOPAD

147

Mladi, udruženi u “Misijsku akciju” župe Presvetog Trojstva, započeli su zanimljivu akciju u svojoj župi. U suradnji sa župnikom, don Antom, kroz mjesec listopad prodavat će čaj i rakiju nakon nedjeljnjih svetih misa. Župnik je takodjer ponudio neke od umjetničkih slika koje ima u svome posjedu, kao i satove, lančiće i privjeske, a u ovoj akciji pridružili su mu se i prof. Velimir Bugarin i odvjetnik Ivan Grubišić sa svojim knjigama i CD-ovima.

Sav prikupljeni novac mladi će odnijeti u Misijsku centralu te uručiti za pomoć misionaru iz Žepča,  vlč. Gabrijelu Jukiću, koji pastorizira u Ugandi!

Već prvi dan akcije, župljani su vrlo aktivno sudjelovali kupujući župnikove uspomene i darove koji postadoše misijski darovi. Nadamo se da će i drugi slijediti ovaj hvalevrijedan primjer mladih ove župe i njihovog župnika!