Misija OSCE u BiH partner općini Vitez u izradi Strategije omladinske politike

36

-- Oglas ---

Ove godine Općina Vitez kreće sa izradom Strategije omladinske politike.
Tim povodom Općinski načelnik je u svome uredu upriličio sastanak na kojem su pored Načelnika i predstavnika OSCE-a nazočili i Savjetnik općinskog načelnika i Pomoćnica načelnika za društvene djelatnosti u općini Vitez.

Naime, nakon uspješno završene izrade Strategije komuniciranja s javnošću, koja je usvojena od strane općinskog vijeća Vitez krajem 2015.godine, u čijoj izradi su kao partneri sudjelovali
predstavnici Misije OSCE-a u BiH, ukazala se mogućnost i inicijativa da se ta suradnja nastavi i kroz izradu Strategije omladinske politike, što su obje strane i prihvatile uz obostrano zadovoljstvo.

Sastanak je iskorišten i kao prilika da se Misiji OSCE u BIH zahvali na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i potpori a što je i učinio Općinski načelnik uručivši im zahvalnicu i skromne poklone.

O naredniim aktivnostima izrade Strategije omladinske politike javnost će biti upoznata i uključena u izradu iste.