Odgovorila nam je Mahmutbegović, dok su se Čavara i Dunović oglušili o naše upite.

– Ja kao potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine raspolažem sa vrlo restriktivnim budžetom kojim nisu predviđena sredstva ni za kapitalne projekte, a ni za bilo koji vid kapitalnih ulaganja. Radi se o finansijskim sredstvima isključvo namijenjenim i neophodnim za funkcionisanje Kabineta potpredsjednice Federacije BiH, kao organa izvršne vlasti i jednog od šefova izvršne vlasti sa malim brojem uposlenih i pripadajućim materijalnim troškovima. Svjesni situacije u kojoj se Federacija i država Bosna i Hercegovina nalazi i sa ciljem poduzimanja neophodnih mjera za zdravstvenu zaštitu i zbrinjavanje građana, te ublažavanje i saniranje ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, sačinili smo rebalans budžeta Kabineta za 2020. godinu kojim smo dodatno smanjili predviđene materijalne troškove – navodi Mahmutbegović i dodaje:

– Smanjeni su sveukupni materijalni troškovi i reducirane su sve stavke budžeta Kabineta – troškovi reprezentacije, putni troškovi i svi drugi vidovi troškova su svedeni na minimum, uz napomenu da smo se i prilikom izrade prijedloga budžeta za 2020. godine vodili moralnim i “domaćinskim” načelima krajnje odgovornog raspolaganja budžetskim sredstvima.

Advertisement

Dodaje da će skromna grant-sredstva kojima raspolaže kabinet kontrolisano preusmjeriti na zdravstvene ustanove u cilju kupovine i nabavke maski, zaštitne opreme i lijekova za građane treće starosne dobi.

– Slobodni dio ličnog dohotka ću staviti na raspolaganje na način da se pomogne socijalno ugroženim građanima odnosno višečlanim porodicama koje su usljed otpuštanja radnika i pogoršanja ekonomskih prilika ostali bez osnovnih primanja, pa samim tim postali i egzistencijalno ugroženi – rekla nam je Mahmutbegović.

Kaže da u potpunosti podržava poduzete mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te sve mjere koje podrazumijevaju preraspodjelu budžetom predviđenih sredstava za kapitalna i druga ulaganja i stavljanje tih sredstava u funkciju zdravstvene zaštite i zbrinjavanja stanovništva i ublažavanja socijalno-ekonomskih posljedica nastalih izbijanjem pandemije, sa kojima se FBiH već uveliko suočava.

Mahmutbegović smo upitali za mišljenje o smanjenju plaća funkcionerima u FBiH, političarima na svim nivoima vlasti u smislu doprinosa saniranju ekonomskim posljedica uzrokovanih koronavirusom.

Advertisement

– I prije izbijanja pandemije i proglašenja stanja nesreće na području Federacije BiH zalagala sam se za smanjenje i ograničenje plaća u javnom sektoru, tako da u potpunosti podržavam aktuelni prijedlog smanjenja plaća funkcionerima i izabranim dužnosnicima, ne samo na federalnom, već i na svim ostalim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Mišljenja sam da bi se, po ovom pitanju, trebalo vrlo brzo reagovati i to na način da se predlože izmjene i dopune zakona o plaćama koji bi se razmatrao po hitnom postupku i kojim bi udar i teret pandemije i prouzrokovane krize bio pravednije raspoređen na sve građane i privredne subjekte – navodi Mahmutbegović i dodaje:

– Dodatno ću predložiti i zalagati se da se u vrijeme trajanja stanja nesreće obustave isplate svih naknada, paušala, komisija, radnih tijela i drugih prinadležnosti jer je krajnje nemoralno, nečasno i nepravično da se u toku trajanja ovako ekstremno opasnih uvjeta isplaćuju naknade za prava koja se ne mogu konzumirati, poput odlazaka u mjesto prijavljenog prebivališta, naknada za odvojeni život, za članstvo i rad u komisijama i radnih tijelima koja se ne sastaju i ne održavaju sjednice… Svaka kriza, pa i ova je svojevrsna šansa koju trebamo iskoristiti u smislu dodatnog jačanja sistema i kontrole finansijskih tokova i javne potrošnje jer je i više nego evidentno da u nizu zakonskih rješenja postoje brojne anomalije i devijacije koje predstavljaju osnov za nesavjesno i nemoralno trošenje budžetskih sredstava.

Naglašava da bi radnici i građani sa manjim primanjima trebali biti više zaštićeni.

– I mi kao socijalno osjetljivo društvo ne smijemo dopustiti da najveći udar osjete građani sa prosječnim mjesečnim primanjima. To bi bio udar na egzistenciju njihovih porodica, što se ne smije desiti! Smatram da u ovim teškim i vrlo zahtjevnim vremenima niko ne bi trebao imati plaću veću od dvije prosjećne. To je naša moralna i svaka druga obaveza i odgovornost prema građanima i našoj cjelokupnoj društvenoj zajednici! Pored velike brige za naše građane, moramo pokazati i odgovornost prema svim privrednim subjektima, a naročito prema malim i srednjim preduzećima koja, u najvećoj mjeri i predstavljaju naš značajan ekonomski potencijal, kao na kraju krajeva i u svim zemljama razvijene Evrope – kaže Mahmutbegović.

Advertisement

Dodaje da ni privrednici ne smiju biti ostavljeni, prepušteni sami sebi.

– Moraju znati i osjetiti da je Federacije i država Bosna i Hercegovina tu i da će im uvijek biti oslonac i podrška. To ne smijemo i ne možemo zanemariti i očekujem da ćemo i u ovim teškim i izazovima vremenima koja su pred nama biti dosljedni i na nivou zadatka očuvanja, unapređenja i daljnjeg jačanja naših društveno-ekonomskih potencijala! Zaštita ljudskih života je imperativ od kojeg se ne smije niti milimetar odstupiti i to je sada naš apsolutni prioritet, uz koji, naravno, moramo voditi računa i o našem ekonomskom sutra! – rekla je za Faktor Mahmutbegović.

IZVOR:Faktor.ba