Kontrolni popis u Travniku

34
Slučajnim uzorkom Travnik je izabran kao općina u kojoj će biti proveden Kontrolni popis.
 
Agencija za statistiku BiH će, u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, a na temelju članka 6 Zakona o popisu, provesti Postpopisnu anketu/Kontrolni popis u periodu od 2. do 10. studenog 2013. godine, kroz ponovno popisivanje jedinica popisa u 240 popisnih krugova na temelju koje će se ocijeniti pouzdanost rezultata popisa stanovništva Bosne i Hercegovine.
Principom slučajnog uzorka i Općina Travni je izabrana za provođenje Kontrolnog popisa.
Postpopisna anketa će se provoditi u 107 općina u Bosni i Hercegovini, te u oko 16.000 
domaćinstava, odnosno na oko 50.000 osoba. Uzorak popisnih krugova se bira iz baze popisnih krugova na slučajan način tako da bude reprezentativan na nivou države, entiteta/Brčko distrikta BiH i gradskih i negradskih područja u njima. Postpopisna anketa je poznata pod nazivom Kontrolni popis i provodi se ponovnim popisivanjem jedinica popisa (stanovnika, domaćinstava i stanova).
 
Upitnici za Popstpopisnu anketu će biti slični onima iz Popisa, ali znatno kraći jer neće sadržavati sva pitanja iz Popisa.
 
Postpopisnu anketu će provesti posebno obučeni kontrolori i općinski/gradski instruktori akreditirani od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja rukovodi ovom anketom, a provodi je u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku a birani iz redova popisivača koji su dobili najbolje ocjene tokom rada na popisu a po istom principu su birani i općinski/gradski instruktori.