Javna rasprava o Benzinskoj crpki “Carbone”

43

Općina Kiseljak, Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje u suradnji sa investitorom,  poduzećem “CARBONE” d.o.o. Kiseljak, poziva sve zainteresirane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku pribavljanja okolišne dozvole po zahtjevu „CARBONE“ d.o.o. Kiseljak a za izgradnju  benzinske crpke, na k.č. broj 70, k.o. Orahovo, u mjestu Brestovsko.

U sklopu benzinske crpke planirana je izgradnja sljedećih sadržaja:
–          Upravna zgrada;
–          Nadstrešnica sa automatom za točenje goriva;
–          Separator zauljenih voda i septička jama.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 19.12.2013. godine sa početkom u 12:00 sati.