Poveži se s nama

Kultura

Intervju: Fra Nikica Vujica, gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici

U Fojnici je početkom rujna u prizemlju samostana Duha Svetoga, nakon dugo vremena, počeo sa radom franjevački Muzej.

Objavljeno

U Fojnici je početkom rujna u prizemlju samostana Duha Svetoga, nakon dugo vremena, počeo sa radom franjevački Muzej. Muzej sadrži neke od najvažnijih povijesnih dokumenata i umjetničkih djela koja svjedoče o opstojnosti franjevačkog reda ali i dugoj kulturnoj tradiciji naroda ovih prostora. Sa gvardijanom samostana i jednim o glavnih inicijatora muzeja Fra Nikicom Vujicom razgovarali smo o pokretanju ove inicijative, današnjem odnosu javnosti i sredine spram franjevačkog reda, stanju u kulturi u BiH, oduzetoj franjevačkoj imovini, Ivi Andriću, Anhdnami sultana Mehmeda Fatiha II, Jugoslaviji, Bosni i drugim zanimljivim temama…

1. Poštovani gvardijane, u Fojnici je nedavno, nakon više od šest mjeseci radova, i tri godine priprema, napokon za javnost otvoren dio Muzeja u prizemlju Franjevačkog samostana Duha Svetoga. Recite nam kako je tekao proces obnove muzejskih prostorija, te kakve je napore iziskivao taj posao?

– Prije tri godine započeli smo izradu projekta stručnog postava muzejskih eksponata, biblioteke, arhiva i galerije slika. Nakon godinu dana planiranja i rada, usuglasili smo konačnu verziju projekta, s čime smo aplicirali na razne natječaje koji su bili raspisivani od strane Vijeća ministara BiH, Vlade F BiH te Vlade R Hrvatske. I malo-pomalo, možemo danas s ponosom, radošću i zahvalnošću reći da smo jedan veliki dio posla završili. Ovdje se zapravo ne radi o obnovi muzejskih prostorija, kako ste pitali, nego o potpuno novim prostorijama, koje danas popunjavamo muzejskim sadržajem. Naime, zahvaljujući radu fojničkih fratara, posebno bivših gvardijana, fra Janjka Ljubosa (današnjeg kustosa Muzeja) i fra Mirka Majdandžića (današnjeg župnika u Varešu), prije dvanaest godina je izgrađena potpuno nova zgrada Muzeja i omogućeni su uvjeti da danas možemo izrađivati specifične vitrine u kojima stručne osobe iz Zemaljskog muzeja BiH mogu profesionalno tretirati i postavljati muzejske eksponate. Inače, cijeli kompleks samostana, crkve, muzeja, okoline i pokretnog kulturno-povijesnog blaga proglašeni su nacionalnim dobrom BiH

2. Da li ste prilikom realizacije obnove muzeja imali pomoć od struktura vlasti, te na koji način se one danas odnose spram franjevačke zajednice?

– Imali smo zadovoljavajuću pomoć od svih struktura vlasti i na svim razinama, kako za realizaciju ovog projekta tako i od prije dvanaest godina, kada je stara zgrada Muzeja zbog trošnosti morala biti srušena. Pomagali su nam mnoge institucije, poduzeća i pojedinci, ne samo iz BiH. Ali najviše nam je ipak pomogla, i to ovdje moram istaknuti, Vlada R Hrvatske. Institucije vlasti nam pomažu onoliko koliko je to moguće i očekivano u državi koja proživljava vrlo ozbiljna krizna vremena. Uglavnom smo zadovoljni.

3. Možete li nam reći što sadrži muzejska kolekcija, te što je ono što bi ste mogli izdvojiti kao posebnu vrijednost te kolekcije?

– Izdvojio bih kolekciju minerala i ruda od prof. fra Paškala Vešare. Ova kolekcija govori o rudnom bogatstvu Fojnice, posebno plemenitog metala zlata i srebra. Upravo zbog rudnog bogatstva u ove krajeve dolaze Dubrovčani s franjevcima a to je zapravo početak priče o Fojnici. Treba napomenuti da je fojničko naselje Ostružnica mnogo starije od Fojnice. O tome svjedoči i kamen (starokršćanska crkva u Ostružnici) koji je izložen na samom ulazu u zgradu Muzeja. Nadalje, izdvojio bih bogatu kolekciju starog novca, koji tek treba pripremiti i izložiti na I. katu. Numizmatičari govore da je jedna od najbogatijih na ovim prostorima. Tu je bogata biblioteka (stara s 5.500 naslova /13 inkunabula/; te nova s 37.000 naslova). Potom bogati Arhiv s dokumentima od neprocjenjive vrijednosti. U nabavci ormara i sređivanju arhivske građe sudjelovali su dr. Andrej Rodinis i Sandra Biletić iz Arhiva BiH. Galerija slika (stalni postav) također je zanimljiva. Prof. Meliha Husedžinović je od ukupno 600 slika izdvojila i postavila preko 250 djela od raznih autora (posebno izdvajam sobu Gabrijela Jurkića te stare slike od De Vite, Čuića i dr.). Među tim djelima je najstarija datirana slika iz povijesti umjetnosti BiH – riječ je o djelu iz 1328. godine rađenom tehnikom tempere na dasci. I na kraju bogata ostavština fojničkih fratara koji su bili kustosi, apostolski vikari (biskupi), ugledni profesori i gvardijani.

4. U Bosni i Hercegovini se posljednjih godina za kulturu i njene radnike pojavljuju brojni problemi, nadležne vlasti se jako malo interesiraju za očuvanje nekih institucija od krucijalnog značaja, te se sve više dovodi u pitanje njihov opstanak. Kako Vi gledate na te probleme, te što se treba po Vašem mišljenju u tom pogledu poduzeti?

– Te probleme možemo promatrati s više aspekata. Mnogima u BiH ne odgovara kada muzeji npr. najstarijih franjevačkih samostana u Kreševu, Kraljevoj Sutjesci i Fojnici sa svojim muzejskim eksponatima, arhivima i bibliotekama govore da su korijeni državotvornosti BiH još mnogo prije od godine koju bi oni htjeli da bude kao početkom postojanja BiH. Zbog toga nema novaca za rad npr. Zemaljskog muzeja u BiH, a ima ga za neke nove pseudomuzejske projekte, koji ističu važnost nečega što je anakrono i koje se ne da nakalemiti na dobru dušu bh. čovjeka. Ključ za rješavanje ovakvih problema je prihvaćanje BiH državom i domovinom svih naroda i građana, jer BiH nije samo nečija niti svačija, nego je država svih Bosanaca i Hercegovaca koji u njoj žive.

5. U kakvim prilikama franjevci danas žive u Fojnici, koji su Vaši najčešći problemi i kako se sredina uopće odnosi prema vašem redu?

– Franjevački samostan u Fojnici opstoji preko 650 godina, u kontinuitetu, i najstarija je institucija u Fojnici. Prilike u kojima danas franjevci u Fojnici žive nisu nešto posebno drugačije nego u drugim mjestima BiH. Još uvijek je jaka sprega religije i politike, a jedina razlika od drugih bh. gradova samo je u tome koja nacija ili vjera prevladava, što je posljedica ratnih osvajanja i prešutnih postratnih podjela. Zbog toga mnogi ljudi trpe, a kada to više ne mogu, onda jednostavno odlaze u druga mjesta. Na taj se način pojedina mjesta i gradovi još izražajnije homogeniziraju. Želimo da svaki Fojničanin svoju Fojnicu osjeća svojim ljubljenim gradom. Da tako i bude, ukazujemo na konkretne probleme, a jedan od njih je što naši mladi vjernici ne pohađaju srednju školu u Fojnici, nego skupo plaćajući prijevoz putuju u Kiseljak, gdje je službeno sjedište Srednje strukovne škola Fojnica. Ukazujemo i na problem tv-primopredajnika, koji se nalazi u središtu ljetnikovca bosanskih kraljeva (Kozograd). Zar ne bi bilo dobro da i ljetnikovac bude jedan od turističkih destinacija prelijepe Fojnice? Znaju naši političari da su fojnički franjevci u pravu kada ukazuju na neodrživost ovakvog stanja, ali valjda se još nitko od njih ne usudi nadići uskoću vlastitih interesa i glupost nacionalne i vjerske podjele.

6. Javnosti je poznat i slučaj da je franjevcima oduzimana imovina u Fojnici, posebno zemljište, koje se planiralo upotrijebiti i upotrebljavalo u razne svrhe. Kako danas teče proces restitucije franjevačke imovine?

– Ovo ne bi bio veliki problem kada bi općinske vlasti imale volju da franjevcima vrate barem dio od imovine koja im je nepravedno oduzeta u bivšim političkim sistemima. Nema nikakvog razloga da se franjevcima u Fojnici odmah ne vrati nepravedno oduzeta zemlja i šuma. Zašto se to ne događa i zašto se legitimni i pravedni zahtjevi franjevaca za povratom imovine u Fojnici još ne rješavaju? To je pitanje za općinske vlasti.

7. Želim Vas također pitati, kako su franjevci egzistirali u vremenu Jugoslavije, i u čemu se njihovi problemi danas razlikuju u odnosu na one iz socijalističkog perioda? Naravno, ako možete govoriti u kratkim crtama o odnosu spram reda u dva naznačena perioda.

– Bosanski su franjevci uvijek znali na pravi, odnosno na sebi svojstven franjevački način odgovoriti na izazove Bogom danog vremena i prostora. Nikada nije bilo lako, pa nije ni danas. Ali ono što je uvijek prepoznatljivo kod bosanskih franjevaca jest ljubav prema Bosni i njezinim stanovnicima. Oni su znali u svim vremenima, pa i u vremenu socijalističke Jugoslavije, sačuvati kulturno-historijsko blago bh. čovjeka. A to se može jasno iščitati iz života i djela ondašnjih bosanskih franjevaca, kao što su fra Josip Markušić, fra Rastko Drljić, fra Vitomir Jeličić, fra Karlo Karin, fra Bonifac Badrov, fra Vlado Karlović, fra Tomislav Ostojić, fra Bono Šapina, fra Nenad Dujić, fra Ignacije Gavran i ostali. I danas su bosanski franjevaci nezaobilazni kada govorimo o kulturnom djelovanju u BiH.

8. Franjevci su, ako realno pogledamo, jedini istinski čuvari onoga što danas nazivaju bosanska državnost, zapravo njen povijesni kontinuitet. Želim Vas pitati kako Vi danas gledate na Bosnu i Hercegovinu, te što je franjevcima Bosna, a što Bosni Franjevci?

– BiH nije država iz 90-tih, 40-tih, niti iz doba austrougarske ili otomaske imperije. Ona ima svoju državotvornost još mnogo prije, a to je u kulturno-povijesnom blagu franjevačkih samostana kao na dlanu vidljivo. BiH je raznolika – ujedno i jedinstvena – kao ni jedna druga država u svijetu. Živjeti u njoj posebna je čast i privilegija. Bosanski franjevci vole ovu zemlju i sve njezine stanovnike, a kada nešto i nekoga volite onda nastojite to čuvati, pa i onda kada je to teško.

9. Franjevački samostani širom naše države su riznice znanja iz prošlosti, al i čuvari nekih veoma važnih povijesnih dokumenata i spomenika. Jedan od njih je i Ahdnama sultana Mehmeda Fatiha II, koja se čuva kod vas u Fojnici. Kako Vi gledate na taj dokument, te koliko je on danas podložan raznim vrstama manipulacija i pogrešnim, nerijetko zlonamjernim tumačenjima? Sa druge strane, što je Ahdnama zaista značila franjevcima?

– Fojnička ahdnama je jedan od važnijih povijesnih dokumenata koji se čuva u Arhivu samostana u Fojnici. Ona je rekonstruirani oblik milodraške Ahdname. Prof. dr. Srećko M. Džaja piše da je Ahdnama bosanskih franjevaca temeljni dokument kojim je islamsko-osmanski zakonodavac legitimirao prisutnost i djelovanje bosanskih franjevaca u Osmanskom Carstvu nakon osvojenja Bosanskog Kraljevstva 1463. Povijest tog dokumenta jednako je burna kao i povijest bosanskih franjevaca i njihovih samostana. Kao ni brojni franjevački samostani i crkve, ni Ahdnama u svom izvornom obliku nije preživjela paljevine i ratna razaranja. Naime, original Ahdname je negdje izgorio ili nestao na neki drugi način. I danas postoje razne interpretacije Ahdname. Bošnjački interpretatori pokazuju veliku sklonost prema idealizacijama muslimanske ili bošnjačke sastavnice u kojoj osmansko razdoblje bh. prošlosti ima središnje značenje. U duhu tih idealizacija vadi se i Ahdnama bosanskih franjevaca iz pravnog sustava u kojem je nastala (a to je međunarodno ugovorno pravo na islamski način) i prenosi u moderni pravni sustav o ljudskim pravima koja proglašavaju sve ljude ravnopravnim bez obzira na vjeru, rasu, nacionalnu pripadnost itd. Tim idealizacijama dali su svoj obol i pojedini bosanski franjevci nazivajući Ahdnamu u slavljeničkom raspoloženju (upravo se to događa na manifestaciji Dani Ahdname, koja se svake godine održava na Milodražu /današnji Bilalovac/ u organizaciji Bosfor-a.) ‘’magna charta libertatum’’. S druge pak strane kritičari osmanske prošlosti i bosanskih franjevaca, s izrazitim emocionalnim otklonom prema franjevcima, u Ahdnami vide metaforu podloga paktiranja bosanskih franjevaca s tuđinskom vlašću radi vlastitih političkih i materijalnih probitaka, a na štetu običnog katoličkog puka. U najnovijim verzijama to je ‘’paktiranje’’ preraslo u ponižavajuće ‘’ljubljenje papuča osvajaču sultanu”. (Usp. Srećko M. Džaja, Fojnička ahdnama u zrcalu paleografije, pravne povijesti i politike – Kontekstualizacija Ahdname bosanskih franjevaca, Posebni prilog, Svjetlo riječi, srpanj-kolovoz 2012.)

10. Budući da smo kod pitanja ove vrste, želim Vas pitati kako generalno gledate na zloupotrebu historiografije i pokušaje da se uz pomoć nje, kroz mitomanstvo, falcifikuju neke povijesne činjenice?

– Izvrtanje povijesnih činjenica je uvelike prisutno u BiH. Povijesna je učiteljica života, a kad se povijesne činjenice izvrću, zloupotrebljuju i facificiraju, onda imamo lošu učiteljicu i lošu školu. Hvala Bogu da BiH i danas ima ozbiljnih povjesničara, znanstvenika i profesora raznih struka koji odlično i odlučno odgovaraju raznim iskrivljenim tumačenjima, pa se ne bojim da netko može tako jednostavno i tako lako promijeniti sliku povijesnog pamćenja bh. čovjeka.

11. Na pomen franjevaca gotovo je, barem poznavaocima, neizostavno pomisliti na Ivu Andrića, pisca koji je najveći dio svojih pripovijedaka vezao za franjevački red i njegov život u Bosni i Hercegovini. Kako Vi doživljavate Andrića, te kako gledate na dugotrajan proces zloupotrebe ovog pisca od strane nacionalističkih snaga diljem prostora bivše Jugoslavije?

– Ivo Andrić je veliki bh. književnik. Tu činjenicu, ma kako ga i koliko neki prisvajali sebi i ma kakve mu gradove i spomenike dizali, nikada nitko ne može osporiti niti umanjiti,. Njegova djela su književna baština BiH, a tako će I ostati. Zbog svoga djela je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ivo Andrić je neraskidivo vezan za bosanske franjevce. U pisanju svojih djela koristio je usmeno i pismeno pamćenje bosanskih franjevaca. Njegova ljubav prema Bosni i veza s bosanskim franjevcima može se iščitati i iz njegova pisma upućenom fra Augustinu Čičiću: ‘’Dragi fra Augustine. Sa svoje strane, ja ti zavidim da si u Kreševu. Kreševo i Fojnica ostati će za mene neostvareni snovi i neiscrpljeni majdani, a moj fratarski roman neće nikako dalje od fragmentarnih skica. Ako ti dopadne u ruke ma kakav dokument (kronika, pismo, akt) u kom se crtaju opće prilike ili lična sudbina čija, prepiši mi i sačuvaj ili pošalji, bit ću ti mnogo blagodaran. Da Ti znaš kakova je to muka: živjeti daleko od zemlje a biti svakom žilicom vezan uz nju! Trebale bi mi n.pr. mnoge molitve (djelo vjere, ufanja itd.) onako kako ih narod i stari ujaci mole, a ne ove što se nalaze u molitvenicima sadašnjim i. t. d. Svakako će me veseliti ako mi se javiš i ako čujem dobro za tebe. Tvoj Ivo Andrić. U Bukureštu 13. X. 22” (Perina Meić, Mostar, Andrić’s Letter from 1922)

12. Muzej je, kako smo na samom početku našeg razgovora naglasili, krenuo sa radom, koji su Vam daljnji planovi i aktivnosti u tom smjeru?

– Imamo naznaka da ćemo dobiti novaca za nastavak radova na I. katu zgrade Muzeja gdje će biti izloženi najvrjedniji eksponati: numizmatika; Fojnički grbovnik; ostavštine franjevačkih velikana, apostolskih vikara/biskupa, među kojima je Fojnička ahdnama i plašt fra Anđela Zvjezdovića. Centralno mjesto će zauzeti ostavština najvećeg franjevca, apostolskog vikara i biskupa fra Augustina Miletića. On je značajan kada izučavamo školovanje u 18. i 19. stoljeću, kada izučavamo stari zanat minijaturne obrade zlata i srebra (crkveno posuđe) u Fojnici te za liturgijski život ondašnje Crkve, a posebno ovdje ističem njegovu svetost življenja i pobožnost. Slijedeće godine ćemo zajedno s fratrima iz Samostana u Livnu organizirati akademiju u povodu 200-te godišnjice početka apostolskog vikarstva u BiH, biskupa fra Augustina Miletića. On je najveći lik u povijesti Samostana Duha Svetoga u Fojnici, pa i šire. Mnogi su ga smatrali, pa i danas, svetim čovjekom. Planiramo, nadalje riješiti problem uposlenika u Muzeju. Bilo bi dobro kada bi općina Fojnica ili Kanton SBK – po uzoru na Zapadnohercegovački kanton i Općinu Livno, koji plaćaju sedmoricu djelatnika u Muzeju samostana Gorica u Livnu – plaćali za ovaj Muzej barem dvojicu radnika (portira i vodiča-bibliotekara). Tada bi se napravio još jedan veliki korak naprijed ka stvaranju uvjeta za normalan rad ovoga Muzeja. Početkom 2015. godine planiramo završiti započeti projekt stručnog postava muzejskih eksponata, kada će, ako Bog da, Muzej samostana u Fojnici zasjati svojim punim bogatstvom.

Razgovarao: Đorđe Krajišnik/Dani

Oglas

Društvo

Predstavi “Ugovor” GKM-a Vitez nagrada za najbolju predstavu Komedija festa u Bjelovaru

Objavljeno

Piše

Sinoć je završen 12. Komedija fest u Bjelovaru, a Gradsko kazalište mladih Vitez osvojilo je s predstavom “Ugovor” tri nagrade, među kojima i onu najznačajniju, za najbolju predstavu po izboru publike.

Na 12. Komedija festu nastupila su kazališta iz Zagreba, Svetog Ivana Zeline, Retkovaca, Županje, Nedelišća, Hercegovca, Metkovića i Viteza. Publika je kao i
svake godine birala najbolju predstavu, a ovoga puta je to bila predstava “Ugovor” GKM-a Vitez s iznimno visokom ocjenom, 4,89. I ostale predstave su dobile prilično visoke ocjene, što dovoljno govori o izvrsnoj konkurenciji i kvalitetu predstava.

Član GKM-a Vitez, Emin Šahdan, dobio je nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu na festivalu, a Iva Šakić je dobila nagradu za najbolju žensku sporednu ulogu na 12. Komedija festu u Bjelovaru. Predstava “Ugovor” i GKM Vitez tako su upotpunili bogatu kolekciju nagrada koje je ova predstava ranije osvajala, kako u BiH, tako i zemljama okruženja.

“Prije svega želim zahvaliti i čestitati ekipi iz Bjelovarskog kazališta i njihovoj divnoj voditeljici Maji, koji su uložili velik napor i vrhunski organizirali još jedan Komedija fest. Prekrasno je vidjeti ispunjenu dvoranu doma kulture u Bjelovaru na svakoj predstavi, ali i sve sjajne predstave koje su ove godine bile u konkurenciji, tako da čestitam našim dragim prijateljima iz ostalih kazališnih skupina na iznimnim predstavama. Hvala i publici u Bjelovaru, koja već drugu godinu u nizu daje najveću ocjenu našim predstavama, a na koncu posebne čestitka ansamblu predstave “Ugovor” na jednoj divnoj energiji i razigranosti, ali i svim članovima naše kazališne obitelji. U ovoj predstavi glume mladi glumci, koji još uvijek pohađaju osnovnu i srednju školu, što je svakako zaslog naše sjajne budućnosti”, poručio je iz Bjelovara voditelj GKM-a Vitez, Ivan Sajević.

Predstavu “Ugovor” režirao je i tekst adaptirao Marko Mirković. U predstavi igraju: Emin Šahdan, Leo Lukić, Ivan Žuljević, Iva Šakić, Hanka Salkić i Pavla Plavčić. Izvršni producent predstave je Ivan Sajević.

Gradsko kazalište mladih Vitez tijekom ove godine osvojilo je brojne festivalske nagrade, a vrijedi istaknuti kako su s čak četiri različite predstave u ovoj godini
osvajali nagrade za najbolju predstavu ne festivalima u BiH i zemljama okruženja. Proteklog vikenda predstava “Pidžama za šestero” proglašena je najboljom
predstavom 2. ZAmKa festa u Svetom Ivanu Zelini.

Nastavi čitati

Društvo

Pidžama za šestero proglašena najboljom predstavom 2. ZAmKa festa u Svetom Ivanu Zelini

Objavljeno

Piše

U nedjelju 17. rujna završen je 2. ZAmKa fest koji je održan u organizaciji Zelinskog amaterskog kazališta “Zamka” i Pučkog otvorenog učilišta u Svetom Ivanu Zelini (Republika Hrvatska). Šest amaterskih kazališta i šest raznovrsnih predstava obilježilo je ovogodišnji ZAmKa fest.

Brojni gledatelji i ove su godine pokazali kako Zelina voli kazalište, a na kraju svake predstave publika je dala svoje ocjene birajući najbolju predstavu festivala. Sve predstave su dobile prilično visoke ocjene, ali publici se najviše svidjela predstava “Pidžama za šestero”, koprodukcija Gradskog kazališta mladih Vitez i Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, koja je tako proglašena najboljom predstavom festivala. Riječ je o urnebesnoj komediju, koja oduševljava publiku gdje god se igra, a tako je bilo i na 2. ZAmKa festu u Svetom Ivanu Zelini.

Predstavu je režirao Marko Mirković, koji ujedno potpisuje i adaptaciju teksta Marca Camelottija. U predstavi igraju Slaven Katava, Ivanela Brković, Bruno Grebenar, Iljana Budimir Trupina, Ana Gabrić i Matej Baškarad. Producenti predstave su Ivan Sajević i Dragan Đido.

“Prije svega moram naglasiti kako nas je gostoprimstvo naših domaćina iz Zeline ponovno sve oduševilo, na čemu im iskreno zahvaljujem. Zbilja smo se osjećali prekrasno, ljubav i energija koju ulažu u organizaciji ZAmKa festa je za svaku pohvalu. Ovim putem želim zahvaliti i publici na sjajnoj reakciji i ocjenama za našu predstavu, kao i čestitati ansamblu predstave, ali i svim ostalim sudionicima festivala”, kazao je Ivan Sajević, voditelj GKM-a Vitez.

Na festivalu su nastupila kazališta iz Županje, Zagreba, Bjelovara, Bugojna, Sombora i Viteza. Dodajmo kako je Gradsko kazalište mladih Vitez i na prvom ZAmKa festu, predstavom “Ugovor”, osvojilo nagradu za najbolju predstavu.

Nastavi čitati

Kultura

VITEZ: Hrvatsko amatersko kazalište Travnik oduševilo publiku predstavom “Oblaci”

Objavljeno

Piše

Hrvatsko amatersko kazalište Travnik nastupilo je sinoć predstavom “Oblaci” na 15. Danima kazališta “Vitez 2023”.

Svojevrsna kazališna poema o životu, koja otvara njegova najintimnija pitanja i dramski preispituje različite životne situacije, rađena je po motivima teksta dramskog pisaca, scenariste i glumca iz Splita Elvisa Bošnjaka, a u režiji Anta Bilića.

“Oblaci” su pobrali simatije publike u Vitezu, koja je oduševljeno gromoglasnim pljeskom na koncu predstave pozdravila glumački ansambl, Renatu Ignjić, Mateja Baškarada i Antonia Bilića.

Iz Gradskog kazališta mladih Vitez odlučili su ovu večer učiniti dodatno posebnom. Sav prihod od ulaznica s ove predstave iz GKM-a Vitez uplatit će Dječjem domu “Maestral” za djecu bez roditeljskog staranja iz Splita, s kojima viteški kazalištarci surađuju već dugi niz godina.

Publiku u Vitezu već u četvrtak, 21. rujna, s početkom u 20,00 sati, očekuje urnebesna komedija “Taximetar”, koja je također višestruko nagrađivana na festivalima u BiH, ali i zemljama okruženja.

Generalni pokrovitelj 15. Dana kazališta „Vitez 2023“ je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna i ministar Bojan Domić, a partner festivala je ALF BiH.

Nastavi čitati

Društvo

Eman Ganić izvedbom oduševio Travničane

Objavljeno

Piše

Sinoć je u maloj galeriji Rodne kuće Ive Andrića, mladi Eman Ganić počastio Travničane svojevrsnim Gitarskim recitalom.

Ovaj izuzetno talentovani umjetnik se predstavio djelima autora među kojima su J.S Bach, I. Albeniz, M. Giuliani i Goran Bregović, a njegov način interpretacije na gitari svakako da je nešto što ćemo sa zadovoljstvom slušati i u narednom periodu.

Nastavi čitati

BiH

Hrvatsko narodno kazalište će biti ne samo hram kulture BiH, nego i simbol konstitutivnosti hrvatskog naroda

Objavljeno

Piše

Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog naroda sabora BiH dr. Dragan Čović, tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i saborska zastupnica i predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zdravka Bušić, sastali su se danas u Mostaru.

Dužnosnici su razgovarali o potpori i projektima koje Vlada Republike Hrvatske unaprijeđuje odnose i pruža potporu cijeloj BiH. U potporu su uključeni projekti kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Čović se zahvalio na svesrdnoj potpori koji institucije Vlade RH na čelu s predsjednikom Andrejem Plenkovićem podupiru strateške projekte Hrvata u BiH.

Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske naglasio je kako će svi projekti hrvatskog naroda i u budućnosti imati apsolutnu infrastrukturnu i financijsku potporu Vlade RH što je nastavak sveobuhvatne suradnje institucija RH s hrvatskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Dužnosnici su prije održanog sastanka obišli gradilište Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, čiju izgradnju financira upravo Vlada Republike Hrvatske.

Ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja upoznao je predsjednika Čovića i državnog tajnika Milasa s fazama izgradnje. Istaknuo je zahvalu dužnosnicima koji u najvećoj mjeri preko institucija Republike Hrvatske financiraju nastavak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

„Bez podrške Vlade RH, ne samo ove faze izgranje, nego i priješnjih faza dok smo radili projektnu dokumentaciju i sve drugo što je bilo potrebno da ovi radovi mogu krenuti, bilo bi jako teško, ili gotovo nemoguće, cijeli proces dovesti u ovu fazu u kojoj se sada nalazi. Također, imamo i pomoć Vlade Federacije BiH, sredstvima u prošloj i ovoj godini, nadam se i u slijedećoj, pri čemu pomažu financijski nastavak gradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru“, istaknuo je ravnatelj Vukoja.

Također, izrazio je uvjerenje da će ova zgrada, kada bude napravljena, biti u arhitektonskom smislu, simbol grada, nova dodana arhitektonska i urbanistička vrijednost, te isto tako, biti simbol hrvatske konstitutivnosti u BiH i hram kulture.

Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ustvrdio je kako konačni cilj, izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru ide svojim putem.

„Hrvatsko narodno kazalište će doista, kako je i ravnatelj rekao, biti ne samo hram kulture BiH, nego i simbol konstitutivnosti hrvatskog naroda, i sve ono što u kulturnom smislu Hrvati predstavljaju“, istaknuo je državni tajnik Milas.

„Vlada RH i Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske apsolutno su prepoznali ovaj kao i niz drugih značajnih projekata, kojima je cilj očuvanje Hrvata na ovom području“, naglasio je Milas, te je iskazao daljnju podršku pri završetku ovog iznimno važnog projekta.

Predsjednik Čović je istaknuo kako Vlada RH na čelu s predsjednikom Plenkovićem prati sve hrvatske projekte diljem Bosne i Hercegovine.

„Ovo je jedan od najznačajnih projekta“, kazao je predsjednik Čović te uz zahvalu izrazio uvjerenje kako će iduće godine biti potpuni završetak radova Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

Nastavi čitati

Događanja

U Novoj Biloj svečano otvoren “InBox 2023” – Regionalni festival monodrame

Objavljeno

Piše

Večeras je na platou HKC-a u Novoj Biloi svečano otvoren treći po redu Regionalni festival monodrame “InBox 2023”.

Nakon uvodnog pozdrava organizatorice Anele Križanac, prisutnima se obratio načelnik Travnika gdin Kenan Dautović, te ministar obrazovanja, mladih, kulture i sporta SBK gdin Boja  Domić, koji je službeno otvorio festival.

Prve večeri na sceni InBoxa nastupio je Ljubomir Kerekeš sa predstavom Dimnjačar.

Nastavi čitati

Događanja

Večeras u Novoj Biloj počinje “InBox” – 3.Regionalni festival monodrame

Objavljeno

Piše

Večeras na platou HKC-a u Novoj Biloj započinje 3.Regionalni festival monodrame “InBox”.

Ceremonija svečanog otvorenja predviđena je za 20:30, a nakon otvorenja u kojeg ne sumnjamo da će biti u vrhunskoj produkciji slijedi predstava “Dimnjačar” u izvedbi Ljubomira Kerekeša iz Hrvatske.

Program 3.InBox-a pogledajte na plakatu.

Nastavi čitati

BiH

Film “Ekskurzija” ovogodišnji kandidat BiH za Oscara

Objavljeno

Piše

Bosanskohercegovački kandidat u kategoriji Najbolji međunarodni dugometražni film za nagradu Oscar Američke akademije (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) je film Ekskurzija rediteljice Une Gunjak.

Udruženje filmskih radnika BiH, kao certificirana strukovna organizacija za Bosnu i Hercegovinu, organizirala je izbor, te je komisija u čijem su se sastavu našli reditelj Alen Drljević, casting direktorica i koordinatorica produkcije Narcisa Cvitanović, producentica Amira Kudumović, scenaristica Melina Alagić i reditelj Nermin Hamzagić, glasanjem odlučila o bosanskohercegovačkom kandidatu.

Film Ekskurzija je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem Locarno Film Festivalu, gdje je otvorio program Cineasti del presente, posvećen prvim i drugim filmovima najzanimljivijih novih autora, a nagrađen je Specijalnim priznanjem na dodjeli nagrada Locarno Film Festivala. Film je također prikazan u okviru programa Sarajevo Film Festivala, Bihać Avantura Film Festivala, gdje je osvojio Grand Prix „Unska sirena“, te na Montenegro Film Festivalu u Herceg Novom, gdje je osvojio Zlatnu mimozu za najbolji scenarij (Una Gunjak) i nagradu za najbolju glumicu (Asja Zara Lagumdžija).

Glavne uloge u filmu ostvarili su Asja Zara Lagumdžija, Nađa Spaho, Maja Izetbegović, Mediha Musliović, Izudin Bajrović i Muhamed Hadžović. Film je nastao po scenariju i u režiji Une Gunjak, a ostatak autorske ekipe filma čine direktor fotografije Matthias Pilz, montažerka Clémence Diard, scenografkinja Emina Kujundžić, kostimografkinja Katarina Pilić, kasting direktorica Timka Grin, dizajner zvuka Igor Čamo, kompozitor Draško Adžić i šminkerka Lamija Hadžihasanović-Homarac.

Producenti filma su Amra Bakšić Čamo, Adis Đapo (SCCA/pro.ba) a koproducenti: Nukleus film (Siniša Juričić), Baš Čelik (Jelena Mitrović), Salaud Morisset (François Morisset), Mer Film (Gary Cranner).

Radnja filma prati Iman, koja dok se njen deveti razred priprema za ekskurziju, privlači pažnju starijeg dečka. Nakon što se, nakon igre istine i izazova po školi proširi glasina da je Iman trudna i to ugrozi ekskurziju, Iman se nađe u oluji očekivanja i ograničenja, a događaji koje je izazvala izmiču kontroli.

Film je sniman u Sarajevu od 22.travnja do 29. maja 2022. godine, i realizovan je kao koprodukcija 6 zemalja: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Francuska, Norveška i Katar. Film su podržali Fondacija za kinematografiju, Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta KS, HAVC, Filmski centar Srbije, Sorfond, Doha Film Institute, Hubert Bals Fund i Eurimages.

Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine već 22 godine kandidira film Američkoj akademiji u kategoriji za Najbolji internacionalni film. Na osnovu kandidature Udruženja filmski radnika, film Ničija zemlja Danisa Tanovića je 2002. godine nagrađen nagradom Oscar za najbolji strani film, a bh. kandidat za 2020. godinu, film Quo vadis, Aida? bio je nominovan za ovu prestižnu nagradu. Nagradu Oscar dodjeljuje američka Akademija filmskih umjetnosti i nauke AMPAS, a jedna je od najznačajnijih nagrada u svijetu filmske umjetnosti dok je sama ceremonija dodjele jedan je od najgledanijih televizijskih programa tokom godine u SAD-u a i u svijetu.

(Autor: N1)

Nastavi čitati

Događanja

Objavljujemo bogat program regionalnog festivala monodrame “InBox” u Novoj Biloj

Objavljeno

Piše

Pripremite svoje kalendare i zabilježite datume! Ispred vas, ovogodišnji program 3. festivala monodrame inBox!

Vidimo se u Novoj Biloj od 07.do 10.09.2023.godine, na platou ispred HKC Nova Bila.

 

Nastavi čitati

Najnovije vijesti

BiHprije 53 minute

Radna posjeta Čovića i dužnosnika HDZ-a BiH gradilištu Južne obilaznice Mostara

Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović danas je u pratnji federalne ministrice prometa i komunikacija...

Događanjaprije 2 sata

U subotu i nedjelju “Sajam minirela” u Kreševu

Sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja  jedinstvena je manifestacija u BiH koju organizira Udruga „Kreševski citrin“, a ovogodišnji...

Društvoprije 2 sata

Dom zdravlja Kreševo dobio novi Ultrazvuk vrijedan 100 000 KM

Danas je u radnoj posjeti u Kreševu boravio Ministar zdravstva ŽSB gosp. Anto Matić. Osim ravnateljice Doma zdravlja Kreševo Olivije...

Društvoprije 2 sata

Mažoretkinje Busovača viceprvakinje Europe  u kategoriji formacija senior pom pon  

Mažoretkinje „ HKD Napredak“ Busovača prošlog vikenda sudjelovale su na  Europskom ADA mažoret kupu. Na Europskom ADA mažoret kupu nastupilo...

BiHprije 3 sata

Centar “Duga” obilježio 26 godina postojanja

JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar “Duga” Novi Travnik danas, 3. listopada obilježio je 26. godina od osnutka i rada. Centar Duga je...

Svijetprije 3 sata

Japan zabilježio najtopliji mjesec rujan ikada

Japan je zabilježio najtopliji rujan u povijesti, objavila je meteorološka agencija te zemlje. Japanska meteorološka agencija objavila je kasno u...

BiHprije 4 sata

Drama u KCUS-u: Potukli se doktor Damir i medicinska sestra Merima

Da u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) malo toga štima pod vodstvom Sebije Izetbegović, supruge Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA,...

Središnja Bosnaprije 5 sati

NOVI TRAVNIK: Danas 30.obljetnica stradanja Hrvata na Beginom brdu

Povodom sjećanja na 18 poginulih branitelja HVO-a u Domovinskom ratu na Beginom brdu – Streljana, održat će se polaganje vijenaca...

Oglas
Oglas