U četvrtak radni sastanak na temu “Izrada strategije razvoja Općine Novi Travnik”

30

Nastavljajući sa aktivnostima na izradi Strategije razvoja općine Novi Travnik za period 2013-2017., Općina Novi Travnik i Agencija REZ organiziraju u četvrtak, 07.11.2013. god. u Sali Općinskog vijeća Novi Travnik, Radni sastanak na kojem će se izvršiti analiza stanja u pojedinačnim sektorima u cilju kreiranja sveobuhvatne slike o internim i eksternim faktorima koji mogu utjecati na razvoj općine.

-- Oglas ---

Strategija razvoja biti će dokument konsenzusa na osnovu kojeg Općina Novi Travnik, poslovna zajednica , nevladine organizacije i građani preuzimaju određene obaveze za budućnost.

Ovaj dokument priprema se i implementirati će se uz učešće svih ključnih osoba i institucija koji imaju utjecaj na razvoj – uz poštovanje javnosti.

Radni sastanak će se održati prema sljedećem planu:

Izvještaj o napretku u izradi Strategije (10 min)
Prezentacija –značaj i pojašnjenje načina izrade Analize(15 min)
Diskusija (10 min)
Rad učesnika na Analizi situacije (40 min)
Diskusija i završne napomene (15 min)
Planirano je da Radni sastanak traje od 9.00 do 15.30 sati, a realizirati će se kroz grupe:

Grupa : Industrija i MSP – 9.00-10.30 h
Grupa: Poljoprivreda – 10.30-12.00 h
Grupa: Turizam i trgovina – 12.30-14.00 h
Grupa: Saobraćaj,veze,javni sektor i ostali sektori – 14.00-15.30 h