Građani Travnika više neće morati plaćati grijanje ukoliko ga ne koriste

37

-- Oglas ---

Na temelju Rješenja Konkurencijskog vijeća BiH donesenog 22.12.2015. godine pod brojem 05-26-2-037-49-II/14 i članka 91. Statuta Općine Travnik (Pročišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik”, broj: 11/05), na sjednici održanoj 26.02.2016. godine, donosi odluku o stavljanju van snage pojedinih odredbi članka 3. Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnika, zaključenog 27.04.2006. godine

Članak 1.

Odredbe članka 3. točke 5., 7., 8., 9. i 13. Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnika, zaključenog 27.04.2006. godine, („Službene novine Općine Travnik broj 10/06) stavljaju se van snage i neće se primjenjivati shodno Rješenju Konkurencijskog vijeća BiH donesenog 22.12.2015. godine pod brojem 05-26-2-037-49-II/14.

Članak 2.

Ova Odluka bit će dostavljena Konkurencijskom vijeću BiH, Udruženju potrošača „Klub potrošača Srednje Bosne“ i objavljena na web stranici Općine Travnik.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljana u “Službenim novinama Općine Travnik”.