Gornji Vakuf – Uskoplje: Prijem volontera – vatrogasaca

31

-- Oglas ---

Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), člana 28. stav 1. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 43/99,32/00 i 29/03), Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje objavljuje;

J A V N I  P O Z I V
za prijem volontera u općinsku upravu općine  Gornji Vakuf-Uskoplje

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, objavljuje se Javni poziv za prijem volontera u Službu za civilnu zaštitu -vatrogasna jedinica općina Gornji Vakuf-Uskoplje, a prijem će se izvršiti kako slijedi:

•    Volonter- vatrogasac  (3 izvršitelja)

Na javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji su završili SSS ( III i IV stepen tehničkog ili drugog smjera) koji nisu odradili pripravnički ili volonterski staž i koji nemaju radno iskustvo nakon završetka SSS i koji do 2016 g. neće napuniti 25 godina (na osnovu Zakona o požarima i vatrogastvu).
Izbor i prijem volontera izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku izbora i prijema volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje.
Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

1.    Diplomu o završenoj srednjoj školi, 
2.    Uvjerenje o prebivalištu,
3.    Fotokopija lične karte.

Tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje na adresu: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Komisija za prijem volontera,Vrbaska bb,70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, sa naznakom „Javni poziv za prijem volontera“, lično ili putem pošte preporučeno.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrijeme trajanja volonterskog rada je do 6 mjeseci.
Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

Objavljeno : 07.12.2015. godine