Firma Širbegović donirala 50 tisuća KM za izgradnju novog mosta u Stojkovićima

2460

Nakon prošlotjednih poplava u Novom Travniku je proglašeno stanje prirodne nesreće. Iako su posljedice od poplava izražene u mnogim mjesnim zajednicama, najveći problem je urušavanje mosta u Stojkovićima.

Na poziv predsjednika TO HDZ BiH, Želje Matuke za žurno rješavanje ovoga problema, održan je sastanak u uredu Načelnika kojem su osim Matuke nazočili Predsjednica OO HDZ BiH Novi Travnik Zdenka Džambas i Boris Marić, dipl.ing.arh. Arhitekta Marić je prezentirao Okvirni plan aktivnosti izgradnje novoga mosta koji zahtijeva između ostalog:

– Nalog za uklanjanje postojećeg
mosta i odvoz na deponiju (već
je poslan urgentan zahtjev u
OS BiH)
– Pristupanje izradi tehničkog rje-
šenja, detaljno snimanje i pozicio-
niranje mosta
– Usvajanje tehničkog rješenja – gla-
vnog projekta
– Uvođenje izvođača u posao
– Izrada obalnih stubova
– Montaža nosećih elemenata mosta
– Monolitizacija betonskom pločom
kolovoznog sloja
– Uređenje pristupnom kolovozu s
s obje strane mosta, kao i uređe-
nje korita

Osnovne karakteristike mosta:

– Raspon premoštavanja 10m
– Dužina obuhvata 21,5m
– Širina mosta- minimalno dvije pro-
metne trake i najmanje jedna pje-
šačka staza

VREMENSKI OKVIR

Ukoliko uvjeti dozvole predviđeni rok za izvođenje radova je 30 radnih dana.

FINANCIJSKI OKVIR

Vrijednost projekta je okvirno 100. 000,00 KM.
Trenutno osigurane donacije su u vrijednosti od oko 50.000,00 KM.
Najveća donacija je prefabricirani dio konstrukcije koji će značajno ubrzati izvođenje radova, a donirala ga je kompanija Širbegović doo Gračanica, odnosno gdin. Širbegović Faruk koji je imao sluha za probleme lokalne zajednice i sam inicirao brzo i povoljno rješenje. Za vrijeme sastanka kod Načelnika predstavnici firme Širbegović su već bili na lokaciji i izvršili analizu pristupa i prostora za manipulaciju mehanizacije.
Vrijedno pomena je i angažman BNT Inžinjeringa doo Novi Travnik koji se stavio na raspolaganje u pogledu stručnih intelektualni usluga projektiranja i nadzora.
Nakon ove prezentacije, Načelnik je prihvatio ubrzano rješavanje ovoga problema, te zadužio općinske službe i CZ da urade poslove iz svojih nadležnosti.
BNT Inžinjering je već angažirao izvođenje geodetskog snimanja i geomehaničkog ispitivanja koje je neophodno za izradu tehničke dokumentacije.
Isti dan održan je sastanak s Izvršnim odborom TO Stojkovići gdje su pozvani bili: Predsjednica OO HDZ BiH Novi Travnik Zdenka Džambas, Nikola Lovrinović, Boris Marić i ravnatelj Osnovne škole.
Mještanima je predočen Plan sanacije mosta. Pozdravljene su aktivnosti koje će u najbržem mogućem roku riješiti ovaj problem mještana Stojkovića. Također, mještani zahvaljuju na donaciji firme Širbegović i osobno, kao i angažmanu Borisa Marića.