Eronet: Roaming u Hrvatskoj samo 0,25 KM po minuti

57

Privatni korisnici HT Eroneta koji svoje usluge plaćaju putem mjesečnih računa od 2.7. do 31.8.2012. mogu u Hrvatskoj, korištenjem mreže T-mobile, aktivirati opciju roaming te sniziti svoje troškove i do 85%.

Naknada za aktivaciju usluge i sedmodnevno korištenje iznosi 5 KM, dok cijena poziva ili SMS poruke prema svim mrežama u Bosni Hercegovini i Hrvatskoj iznosi 0,25 KM/min odnosno 0,25 KM/poruci.

Nakon isteka sedam dana od aktivacije, korisnik dobije informativni SMS u kojemu ga se obavještava da je roaming opcija istekla te da ju može produžiti.

Plus Family tarifni modeli roaming opciju mogu aktivirati isključivo putem zahtjeva na HT Eronet prodajnom mjestu za pojedinog člana grupe.

Više informacija o aktivaciji opcije raoming korisnici mogu dobiti na www.hteronet.ba ili pozivom na 063 3800.

Sponzorirani članak