Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici započeo implementaciju projekta COBETS vrijednog više od 200.000 KM

66

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici zajedno sa partnerima, osam domaćih kompanija iz drvoprerađivačkog sektora, započeo je implementaciju projekta Competitive Business – Based Export and Training Service Center – COBETS.

Projekt ukupne vrijednosti 212.631,86 KM financira Europska unija, u okviru zajedničkog programa Europske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal.

-- Oglas ---

Kompanije koje učestvuju u projektu su:

  • INTER-COM d.o.o. Zenica
  • PRIMA COMMERCE d.o.o. Zenica
  • KS-PROMET d.o.o.Zenica
  • HALIDEX d.o.o.Gračanica
  • OBRT-COMERC d.o.o. Gračanica
  • ARTISAN d.o.o.Tešanj
  • KALIM d.o.o. Tešanj
  • PROGRAD d.o.o. Žepče

Ovaj projekt, pored ostalog, ima za cilj i povećanje konkurentnosti poduzeća u projektnom području, kao i analizu trenutne konkurentnosti poduzeća i primjene Balanced score card na primjeru mjerenja performansi poduzeća iz projekta, publikacije o specifičnostima poslovanja sa EU, te primjene voucher sheme u podršci izradi prototipa, brendiranja proizvoda, podrške uvođenju međunarodnih certifikata, organiziranje različitih programa obuke itd.

Ranijim analizama je utvrđeno da je manjkavost velikog broja ovdašnjih firmi iz drvoprerađivačkog sektora nedostatak specijaliziranih programa obuke za predstavnike menadžmenta iz ovih poduzeća.

Pravila poslovanja s članicama EU su u većini slučajeva nepoznanica za proizvođače finalnih drvoprerađivačkih proizvoda iz BiH. Nepostojanje stručne službe za informiranje drvoprerađivača, koja bi djelovala kao „Kutak za MSP iz drvoprerade“, iste dovodi u poziciju prepuštanja samih sebi bez sistemske podrške akademske zajednice i nadležnih institucija. Potreba poslovnog povezivanja s inostranim partnerima iziskuje da se domaća preduzeća povezuju po osnovu lanca vrijednosti uz učešće većeg broja domaćih poduzeća u kreiranju finalnog proizvoda. Realizacija ovog projekta će direktno doprinijeti rješavanju naprijed navedenih problema sa kojima se susreću poduzeća, prije svega, iz projektnog područja, ali i druga poduzeća prilikom nastupa na ino tržištu.

Ovaj i slični projekti upravo služe za uvezivanje i zajedničko djelovanje, uz prethodnu stručnu pomoć i edukaciju, ovdašnjih firmi iz drvoprerađivačkog sektora na zahtjevnim stranim tržištima.

Naš cilj je da kroz realizaciju ovog petnaestomjesečnog projekta navedene kompanije budu konkurentniji, njihovi menadžmenti educiraniji i u konačnici spremni za izlazak na strana tržišta što će u konačnici značiti i otvaranje novih radnih mjesta, kao i podizanje standarda zaposlenih u navedenim kompanijama.

EKONOMSKI FAKULTET UNZE