Deveta godišnjica od smrti omiljenog svečenika središnje Bosne, fra Franje Grebenara

408

Hrvati u Lašvanskoj dolini ne zaboravljaju svog omiljenog svećenika, fra Franju Grebenara, umrlog 1. prosinca 2010. godine.

Fra Franjo Grebenar je, naime, jedan od osnivača (listopad 1992. godine ) i prvi ravnatelj Franjevačke bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ smještenoj u župnoj crkvi Svetoga Duha u Novoj Biloj.

Fra Franjo Grebenar, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene, preminuo je 1. 12. 2010. godine u 6.50 sati u Novoj Biloj od posljedica teške bolesti. Ispraćaj iz župne crkve u Novoj Biloj obavljen je dan kasnije, 2. prosinca.
Fra Franjo Grebenar rođen je u Malom Mošunju, župa Vitez, 12. 11. 1951. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom.

Franjevački habit je obukao u Visokom 14. 7. 1970.

Godinu novicijata je proveo u Kraljevoj Sutjesci. Prve zavjete položio je u Kraljevoj Sutjesci 13. 7. 1971. Teologiju je studirao na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Svečane zavjete je položio 19. 10. 1977. u Sarajevu. Za đakona je zaređen 7. 5. 1979. u Münsteru (Njemačka), a za svećenika 12. 5. 1979. također u Münsteru (Njemačka).
Vršio je službu župskog vikara u Tolisi (1979 – 1980), Podhumu/Livno (1980 – 1982), Breškama (1982 – 1984), Podmilačju (1984 – 1985), Novoj Biloj (1994 – 2000), Brajkovićima (2000 – 2004), Ovčarevu (2004 – 2006) i u Novoj Biloj od 2006., pa sve do svoje smrti.

Obnašao je službu župnika u Drijenči (1985 – 1988) i u Novoj Biloj (1988 – 1994). Sahranjen je na mjesnom groblju Gorica u Gučoj Gori, gdje se pokapaju franjevci gučogorskog samostanskog distrikta.