Danas: 57. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna

27

Sjednica Vlade ŽSB počela je danas, 07.11.2013. godine sa početkom u 9:00 sati u zgradi Vlade u Travniku.

-- Oglas ---

 

Dnevni red sjednice:

1. Zapisnik 56. sjednice redovne sjednice , 31. i 32. vanredne sjednice Vlade Županije – sekretar Vlade
2. Dokument okvirnoga Proračuna Županije Središnja Bosna za period 2014- 2016. godina – Ministarstvo financija
3. Prijedlog zakona o cestovnom prijevozu na području Županije Središnja Bosna – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pravima izabranih funkcionera,nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Županije Središnja Bosna – Ministarstvo pravosuđa i uprave
5. Razmatranje izmjena Tarifa komunalnih taksi iz Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama – Ministarstvo financija
6. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Središnja Bosna za 2013.godinu – v.d. direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje
7. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istraživanje lignita na lokalitetu “Kotezi”,općina Bugojno – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije “transfer sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina” – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izmjene Odluke o izdvajanju sredstava Europskom pokretu u Bosni i Hercegovini – Stručna služba Vlade
11. Prijedlog odluke o određivanju iznosa naknade za topli obrok za IV. kvartal 2013.godine – Ministarstvo financija
12. Prijedlog odluke o izmjeni Programa utroška sredstava za poticaje vodoprivredi – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje u poljoprivredi – po žalbama – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe Županijske uprave za borce– Županijska uprava za borce
a).za zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih porodica
b) za liječenje boraca i članova njihovih porodica
c) za sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala
d) za udruženja boraca
15. Suglasnost za pokretanje procedure za nabavku roba i usluga za potrebe Županijske uprave za borce za 2014.godinu – Županijska uprava za borce
a) za medicinsku rehabilitaciju
b) za nabavku ortopedskih pomagala
c) za nabavku šehidskih spomenika
16. Saglasnost za popunu radnih mjesta u kantonalnim organima uprave – Stručna služba Vlade
a) u Ministarstvu unutrašnjih poslova
b) u Ministarstvu pravosuđa i uprave
c) u Ministarstvu privrede
d) u Službi za zajedničke poslove
e) u Kantonalnom arhivu
17. Suglasnost za izvođenje radova na instalaciji klimatizacije u skupštinskoj dvorani – predstavnik Skupštine Županije
18. Suglasnost Županijskom tužilaštvu za proširenje unutrašnje sistematizacije – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Suglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za poslove ložača – Županijsko javno pravobranilaštvo
20. Suglasnost na ugovor sa Internacionalnim fakultetom Travnik o korištenju zemljišta – Služba za zajedničke poslova
21. Suglasnost sa ugovor sa Univerzitetom u Tuzli – Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta
22. Suglasnost za nabavku tehničke opreme i uredskog namještaja za potrebe pravosudnih institucija – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Izvještaj o obavljenoj internoj reviziji i praćenju provedbe preporuka – Ministarstvo financija
24. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu novembru 2013. godine – Stručna služba Vlade
25.Informacija o trenutnom broju zaposlenih u Županijskim organima uprave (po zaključku Vlade) – Služba za zajedničke poslova
26.Informacija o uposlenicima u oblasti obrazovanja (po zaključku Vlade) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27. Razrješenja i imenovanja
a) rješenje o produljenju mandata članovima Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Središnja Bosna
b) rješenje o produljenju mandata članovima Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Županije Središnja Bosna