Cijena električne energije za kućanstva ostaje ista?

26

-- Oglas ---

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je održala 19. redovitu sjednicu u 2015. godini na kojoj su, između ostalog, usvojene obavijesti za javnost o podnesenim prijedlozima cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo FERK-u na suglasnost.

Kako je pripćeno iz FERK-a, prijedlozi elektroprivrednih poduzeća su da cijena za kategoriju kućanstva ostaje ista u 2016. godini, kategoriji ostala potrošnja na 0,4 kV naponskoj razini kod JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar predloženo je sniženje cijena u prosjeku od 5 posto, a kod JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kategoriji ostala potrošnja na 0,4 kV naponskoj razini II. tarifna grupa predloženo je sniženje od 0,95 posto.

Dostavljeni prijedlozi javnosti će biti dostupni na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

FERK će, kako se navodi, sukladno propisanim pravilima pažljivo analizirati dostavljene prijedloge kako bi utvrdio jesu li predložene cijene sukladne Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li se stekli uvjeti za davanje suglasnosti FERK-a na iste. O daljnjim aktivnostima FERK-a javnost će biti pravodobno obaviještena.

Osim toga, donesena su rješenja kojima se izdaju dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva GEN-I d.o.o. Sarajevo i Danske Commodities BH d.o.o. Dozvole se izdaju na razdoblje valjanosti pet godina.

Odlučeno je, također, kako će se u postupak opće rasprave uputiti Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „ANNY-COMERCE” d.o.o. Prozor-Rama. Tekst nacrta ove dozvole može se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba. Zainteresiranu javnost pozivamo da se detaljnije informira o predmetnom nacrtu, kao i mogućnostima sudjelovanja u postupku preko naše web stranice ili u dnevnim novinama.

Na današnjoj redovitoj sjednici usvojena je i Obavijest za javnost o kompletnosti podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „ENERGETIC-ELECTRONIC” d.o.o. Čitluk, te Obavijest za javnost o podnesenom Zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad – licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja električne energije podnositelja zahtjeva GP TOMING d.o.o. Grude.

Više informacija o podnesenim zahtjevima može se dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava br. 33, Mostar, dok se pisani komentari i zahtjevi za stjecanje statusa umješača podnose do 12.11.2015. godine do 12 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i faksom ili na elektroničku adresu kontakt@ferk.ba.

Članovi FERK-a su donijeli rješenja o poduzimanju mjera nakon obavljenog nadgledanja pet imatelja dozvola Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK.

Na kraju, doneseno je rješenje po žalbi kupca na rješenje koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, te dva rješenja po žalbama proizvođača električne energije na rješenja koja je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar, navodi se u priopćenju.