Ceremonija promocije ostvarenih rezultata Omladinske banke Novi Travnik u 2013. godini

27

Omladinska banka Novi Travnik u 2013. godini je podržala 10 projekata mladih u općini Novi Travnik. Ovi projekti su realizirani u periodu od lipnja do rujna mjeseca na teritoriju općine Novi Travnik.

Ukupna vrijednost realiziranih projekata iznosi 36.425,41 KM, od čega iz fonda Omladinske banke Novi Travnik je osigurano 16.134,41 KM, a neformalne grupe mladih su osigurale ukupno 20.291 KM kroz mobilizaciju lokalnih resursa od 10 institucija, 11 organizacija, 10 poduzeća i 18 građana.

U realizaciji ovih projekata je sudjelovalo ukupno 111 volontera koji su doprinijeli sa 3 433 volonterskih sati, a ukupan broj korisnika ovih projekata je oko 2 358.

Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova, mladi od 15 do 30 godina, izabrani na javnom pozivu i educirani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i suradnju mladih, te njihove projekte većinom u ruralnim sredinama. Od 2008. do 2012. godine, mladi u 27 Opština/općina su realizirali 675 projekata čija je ukupna vrijednost 2.541.398 KM. Sredstva za realizaciju projekata osigurali su Fondacija Mozaik iz sredstava donatora, partnerske općine, te lokalna zajednica kroz mobilizaciju lokalnih resursa. Svi projekti su realizirani zahvaljujući radu 9.447 volontera koji su uložili 159.898 volonterskih sati kako bi doprinijeli poboljšanju društvenog i ekonomskog života u svojim zajednicama. Čak 328.556 osoba imalo je koristi od realizacije ovih projekata.

U 2013. godini, Fondacija Mozaik će razvijati program Omladinskih banaka uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i partnerskih Opština/općina: Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Brod, Bugojno, Cazin, Doboj-Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Goražde, Kladanj, Konjic, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Lopare, Modriča, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Novi Travnik, Odžak, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Srbac, Šekovići, Šipovo, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zavidovići, Zvornik, Žepče i Živinice.

Program Omladinske banke omogućava mladima bez obzira na rodnu, vjersku ili nacionalnu pripadnost da budu aktivni članovi svojih zajednica i da kroz podršku zajedničkih aktivnosti doprinose kvalitetnijem životu građana i razvoju društva u kojem su mladi resurs koji treba podržavati, a ne problem koji treba rješavati.