Bradara i Palmer o projektima poboljšanja učinkovitosti federalnih institucija

30

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara sastala se danas, 26. svibnja 2015. godine  s  Kennetom Palmerom, direktorom Odjela za ljudsku dimenziju Misije OESS-a u BiH.

Razgovaralo se o zajedničkim projektima čiji je cilj poboljšati učinkovitost institucija vlasti u Federaciji BiH, s posebnim naglaskom na zakonodavnu vlast. Predsjedateljica Bradara je, kao primjer iznimne  suradnje s Misijom OESS-a  u BiH, navela Kanton Središnja Bosna u kojem su uspješno realizirani brojni zajednički projekti. 

Palmer je predstavio Plan rada Misije OESS-a za 2015 godinu, čiji su važan dio i Projekti poboljšanja učinkovitosti institucija vlasti u BiH, među kojima je Strateški plan razvoja i organiziranja službe Parlamenta FBiH u vrhu prioriteta. U tom kontekstu Palmer je najavio održavanje niza seminara, te izradu i tiskanje publikacija koje bi javnosti trebale približiti rad zakonodavnih tijela u Federaciji BiH.

Bradara je istaknula kako će poboljšanje rada Doma naroda, kao i bolja suradnja s ostalim institucijama vlasti u  Federaciji BiH, biti među prioritetima njezina rada, uz jačanje pravne sigurnosti i donošenje zakona u interesu svih naroda i građana u FBiH.

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara i voditelj Odjela za ljudsku dimenziju Misije OESS-a Kennet Palmer dogovorili su pružanje potpore svim inicijativama koje imaju namjeru poboljšati učinkovitost institucija vlasti u Federaciji BiH.