“Borba protiv nasilja u porodici”

31

-- Oglas ---

Službenici MUP-a SBK/KSB Travnik u suradnji sa predstavnicima ICITAP-a (Međunarodni program Ministarstva pravde SAD za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga) provode kampanju pod nazivom „Borba protiv nasilja u porodici“.

Promocija navedene kampanje bit će održana dana 26.06.2015.godine u Travniku, gdje će u periodu od 10,00 do 12,00 sati na platou ispred TC“Konzum“ policijski službenici građanima dijeliti prigodne letke, te razgovarati o svjesnosti o postojanju ove pojave u našem društvu i načinima borbe protiv nje.

Promocija kampanje održat će se i u Vitezu dana 27.06.2015.godine u periodu od 10,00 – 14,00 sati ispred TC “FIS“, gdje će građani, kao i u Travniku, biti u mogućnosti dati svoje sugestije, ali i popuniti kratke upitnike o ovoj pojavi.

Ovo će biti prilika i da se građani upoznaju sa najvažnijim odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici /Sl.Novine FBiH 20/13, od 13.03.2013./, čijom je dosadašnjom primjenom ostvaren napredak u borbi protiv ove opasne pojave za cijelo naše društvo.

Podaci dobiveni u ovoj kampanji koristit će se i u radu koordinacijskog tima koji radi na izradi protokola o saradnji i postupanju različitih institucija na području Srednjobosanskog kantona. U izradu ovog protokola pored Ministarstva unutrašnjih poslova uključeni su i Centri za socijalni rad, Centri za mentalno zdravlje, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva zdravstva, a sve uz podršku OSCE-a.