Besplatno financijsko i pravno savjetovanje za prezadužene građane Kiseljaka

24

-- Oglas ---

Općina Kiseljak krenula je sa radom besplatnog financijsko-pravnog savjetovanja za prezadužene građane.

Usluge besplatnog financijsko-pravnog savjetovanja pružat će se građanima utorkom i četvrtkom u vremenu od 13 do 15 sati u Vijećnici Općine Kiseljak .

Za sve ostale informacije obratite se na broj tel: 030/877-800 ili putem e mail-a: info@opcina-kiseljak.org

Općina Kiseljak postala je dio projekta finanacijskog i pravnog savjetovanja prezaduženih građana .

Udruženje “U plusu” u suradnji sa Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, uz podršku Vlade Švicarske i Europskog Fondaza jugoistočnu Europu (EFSE) je nastavilo sa realizacijom obuka o savjetovanju zaduženih građana.

Obuku su uspješno završile i dobile certifikate Ivana Mrnjavac (Služba za finanacije i proračun Općine Kiseljak) i Tanja Oroz (Služba za socijalni rad Općine Kiseljak).

Od naših službenika možete očekivati povjerljivost, stručnost, profesionalnost, nepristranost i objektivnost.

Cilj projekta je pronalaženje konstruktivnih rješenja za prezadužene građane putem besplatnog savjetovanja, koje će vršiti općinski službenici (Ivana i Tanja) dva puta tjedno u vremenu od dva sata u prostorijama općine .