65. sjednica Vlade ŽSB zakazana za 30. siječanj

28

65. sjednica Vlade ŽSB zakazana je za 30. siječanj u Travniku.

Dnevni red:
1. Zapisnik sa 64. sjednice Vlade ŽSB – sekretar Vlade Županije
2. Prijedlog programa raspodjele sredstava parlamentarnim političkim strankama i grupama za 2014. godinu – predstavnik Skupštine Županije
3. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju antimona na lokalitetu ”Čemernica”, općina Fojnica – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za pedagoški zavod – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
5. Suglasnost na Ugovor o sufinanciranju visokog školstva i institucija obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Suglasnost na Aneks II. Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj Županijskih organa uprave sa sjedištem u Bugojnu – Služba za zajedničke poslove
7. Suglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa UNDP – direktor Službe za zajedničke poslove
8. Suglasnost na dokument UNDP ”Institucionalizacija upravljanja energijom i Akcioni plan za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini” – direktor Službe za zajedničke poslove
9. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove – direktor Službe za zajedničke poslove
10. Suglasnost za popravku mobilnoga radara u PS Kiseljak – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Suglasnost za pokretanje postupka za izvođenje radova za sportskoj dvorani u OŠ ”Kiseljak” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Suglasnost za nabavu faks aparata – Županijska uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
14. Izvještaji o radu inspektora za prosinac 2013. godine
a) Inspektora za zaštitu požara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
b) Upravnog inspektora u Ministarstvu pravosuđa i uprave
c) Inspektorata Ministarstva privrede
d) Inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
e) Inspektorata u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Informacija po Zaključku Vlade, broj: 01-05-822/13-2a – Ministarstvo finansija
16. Informacija po Zaključku Vlade o preispitivanju Odluke o utvrđivanju cijene smještaja u Zavodu ”Drin” – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
17. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o produljenju mandata Nadzornom odboru ”Constanca Mobl”, d. o. o., Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo privrede
b) imenovanje članova tima za provođenje ”Projekta otvaranja površinskog kopa Kotezi” i izgradnje TE Bugojno
c) imenovanje komisije za izbor članova komisije za javno-privatno partnerstvo