56. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna

33

 

Sjednica će se održati u četvrtak 24.10.2013.godine sa početkom u 9 sati u Travniku.

 

 

Dnevni red sjednice:
1. Zapisnik sa 55. sjednice Vlade Županije Središnja Bosna – tajnik Vlade Županije
2. Izvještaji o radu ministarstava za prvo polugodište 2013. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo financija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
3. Izvještaji o radu uprava, upravnih ustanova i službi, za prvo polugodište 2013. godine:
a) Županijska uprava za borce
b) Županijska uprava za civilnu zaštitu
c) Županijska uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Županijski arhiv
e) Županijski zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa
f) Županijsko ravnateljstvo za ceste
g) Služba za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona
4. Izvještaj o radu ŠGD ” Srednjobosanske šume / Šume Središnje Bosne”, d. o. o., Donji Vakuf, za 2012. godinu – direktor ŠGD
5. Mišljenje na Nacrt Federalnog zakona o koncesijama – Ministarstvo privrede
6. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanske Županije– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Informacija o aktivnostima na izradi zakona o lovstvu Županije Središnja Bosna (po Zaključku Vlade) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o prodaji motornog vozila – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavu roba i usluga za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova:
a) za nabavu opreme Jedinici za podršku
b) za baždarenje i popravke radio stanica
c) za baždarenje i popravku radara
11. Izvještaj o obavljenoj reviziji ugovorenih i drugih posebnih usluga u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo finansija
12. Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva privrede za septembar 2013. godine – Ministarstvo privrede
13. Izvještaj o radu inspekcija za august i septembar 2013. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Informacija o Projektu ”Izgradnja TE Bugojno sa restrukturiranjem rudnika uglja Gračanica” – Ministarstvo privrede
15. Informacija o tužbi Županije Sarajevo po osnovu eksploatacije dolomita na lokalitetu ”Plješevac” – Ministarstvo privrede
16. Informacija o Odluci o utvrđivanju cijene smještaja u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba ”Drin” – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
17. Saglasnost za izvođenje molerskih radova u PS Busovača – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Razmatranje Zaključka Skupštine Žuanije o definiranju načina provođenja javne rasprave o prijedlozima zakona – sekretar Vlade Kantona
19. Razrješenja i imenovanja
a) imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu ”ConstancaNOBL”, d. o. o., Gornji Vakuf – Uskoplje
b) saglasnost na imenovanje v. d. direktora ŠGD ” Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne”, d. o. o., Donji Vakuf
c) saglasnost na imenovanje v. d. izvršnih direktora ŠGD ”Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne”, d. o. o., Donji Vakuf