24,2 milijuna KM za rješavanje problema Roma u BiH

55

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcijskog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017. – 2020. godine, ukupno vrijedan oko 24,2 milijuna KM.

-- Oglas ---

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će nastaviti izdvajanje sredstava za njegovu implementaciju pa će iz poračuna institucija BiH za provedbu ovog plana ukupno biti izdvojeno oko 9,2 milijuna maraka, odnosno na godišnjem nivou oko 2,3 milijuna KM. Entiteti bi trebali osigurati oko 2,8 milijuna KM, a preostala sredstva bit će osigurana u saradnji s donatorima.

Cilj Akcijskog plana je poboljšati institucionalne kapacitete za pitanja Roma, unaprijediti zapošljavanje i samozapošljavanje Roma, poboljšati uvjete stanovanja romske populacije te unaprijediti dostupnost i kvalitet njihove zdravstvene zaštite.

Planirao je da u naredne četiri godine bude izgrađeno i rekonstruisrano 560 stambenih jedinica za isto toliko romskih obitelji, čime bi problem trajnog rješavanja stambenog pitanja Roma u BiH bio prepolovljen. Programima zdravstvene zaštite u narednomrazdoblju bit će obuhvaćen 3.141 pripadnik romske populacije, a evidentirano je i oko 3.700 romskih obitelji kojima je potrebna neka od intervencija u ovoj oblasti, što će im omogućiti bolje uvjete za život. Na zavodima za zapošljavanje evidentirano je 2.645 Roma koji će u narednom periodu biti obuhvaćeni programima za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Prethodno je usvojen Izvještaj o provođenju Revidiranog akcijskog plana Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma za školsku 2015/2016. godinu i doneseni su odgovarajući zaključci u cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti.