10. sjednica Općinskog vijeća Vitez

33

Sjednica će se održati dana 30.10.2013.godine sa početkom u 10,00 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predloženo je:

a) usvajanje zapisnika o radu 9.sjednice Općinskoga vijeća održane 11.9.2013.godine;
b) odgovori na vijećnička pitanja;
c) vijećnička pitanja.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Nacrt Proračuna općine Vitez za 2014. godinu;
Informacija o realizaciji mjera za poticaj razvitka gospodarstva;
Informacija o stanju u poljoprivredi na općini Vitez;
Informacija o stanju u Impregnaciji – Holz d.o.o Vitez;
Informacija o procesu deminiranja od 30.11.2011. do 30.9.2013.godine;
Informacija o mogućnostima nadziđivanja i uređenja zgrada u gradskom naselju;
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „GORNJI VITEZ“;
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana VITEZ – „CENTAR 1“;
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana parcelacije „PRUŽNO ZEMLJIŠTE“;
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana parcelacije „DIVJAK-VITEZ“;
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „REGULACIONO-NIVELACIONI PLAN“ Vitez;
Prijedlog Odluke o uklanjanju garaža;
Pravilnik o načinu financiranja projekata nevladinih/neprofitnih organizacija;

Zapisnik o utvrđivanju rezultata natječaja za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta radi gradnje prema planu parcelacije kao izvoda iz izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovni centar “PC-96-2 Vitez” i Zaključak Povjerenstva za provedbu natječaja;
Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Vedranu Skočibušiću iz Travnika.