10. redovna sjednica općinskog vijeća Novi Travnik

31

Sjednica će se održati u četvrtak 24.10.2013. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:

Nacrt Zakona o prostornom uređenju i Nacrt Zakona o građenju – Javna rasprava;
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama – Javna rasprava;
Izvještaj JKP Vilenica-Čistoća d.o.o Novi Travnik po pitanju zaključaka Općinskog vijeća Novi Travnik sa 8. redovne sjednice;
Davanje saglasnosti na cjenovnik usluga JKP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik,
Davanje saglasnosti za kreditno zaduženje JKP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik
Informacija o stanju lokalnih puteva na području općine Novi Travnik;
Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Novi Travnik;
Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tolja Nedžadu  iz Novog Travnika;
Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tatar Đemku  iz Novog Travnika;
Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Irmu Turić  iz Novog Travnika;
Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi;
Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijih posjednika na Općinu Novi Travnik;
Prijedlog Odluke o usvajanju Idejnog projekta za legalizaciju bespravno dograđenih poslovnih objekata u oviru Regulacionog plana stambeno-poslovne zone „Trg Federacije – Kalinska“.